Category: radni

Prośba o uzupełnienie odpowiedzi na „Zapytanie” z 17 września 2020 r.

Szanowna Pani Starosto. Pozwolę sobie przypomnieć, że 17 września 2020 r. za pośrednictwem Pana Michała Miściora Przewodniczącego Rady Powiatu, skierowałem pod Pani adresem „Zapytanie” dotyczące nielegalnej kopalni piasku i nielegalnego wysypiska śmieci w Strzyżowie. Na w/w „Zapytanie” w dniu 01 października 2020 r. pismem ZNŚ.6233.14.2017.2018 z dnia 28 września 2020 r. otrzymałem obszerną odpowiedź podpisaną …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15084

Apel Rady Powiatu w Hrubieszowie do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Rada Powiatu w Hrubieszowie obradująca na sesji w dniu 30 grudnia 2020 r. przyjęła „Apel Rady Powiatu w Hrubieszowie do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w sprawie niepodpisywania ustawy w sprawie tzw. „piątki Kaczyńskiego”, chociaż tak naprawdę nikt oficjalnie nie przyznał się do autorstwa tego projektu. Nie rekomendował go zarząd powiatu, nie rekomendowała go też żadna z …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15068

A jednak budynek byłego hotelu w Przewodowie grozi zawaleniem

Na sesji rady powiatu w dniu 25 września br. zgłosiłem wniosek i prośbę pod adresem pani starosty aby zainteresowała Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego złym stanem budynku byłego hotelu w Przewodowie, zagrażającym bezpieczeństwu ludzi. Mitręga z nadaniem biegu sprawie, którą opisywałem we wcześniejszych wpisach na blogu – z kompletem korespondencji można się zapoznać w zakładce menu …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15052

XXVII sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie

Na 30 grudnia 2020 r. na godzinę 10-tą Przewodniczący Rady zwołał XXVII sesję Rady Powiatu w Hrubieszowie, która odbywać się będzie w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Narutowicza 34 w Hrubieszowie. Sesja rozpocznie się spotkaniem opłatkowym radnych. Proponowany porządek obrad przewiduje – oprócz stałych, obligatoryjnych punktów jak: otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15046

Sporo o powiecie w najnowszych numerach tygodników zamojskich – warto zajrzeć

W „Kronice Tygodnia” z 8 grudnia br. oraz „Tygodniku Zamojskim z 9-15 grudnia 2020 r. warto poczytać m.in. o: uznaniu za winnych prze Sąd Apelacyjny w Lublinie zarzucanych czynów dla byłego starosty i wicestarosty przy jednoczesnym warunkowym umorzeniu postępowania karnego na 1 rok, tytułem próby z uwagi na niską społeczną szkodliwość czynu (rzecz dotyczy nieprawidłowości …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=14999

Uroczyste otwarcie mostu na ulicy Ludnej w Hrubieszowie po przebudowie

W „Andrzejki”, 30 listopada 2020 r. o godz. 13.30 odbyło się uroczyste otwarcie mostu po przebudowie na ul. Ludnej w Hrubieszowie, leżącej w ciągu drogi powiatowej nr 3470L . Przebudowa mostu zakończyła rozpoczęty w 2019 r. remont tej ulicy polegający m.in. na zmianie nawierzchni i odbudowie niektórych odcinków chodników. W otwarciu mostu oprócz władz powiatu …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=14959

Na portalu „Dziennika Wschodniego” m. in. o basenie, który skłócił koalicję rządzącą powiatem

Późnym niedzielnym wieczorem (29.11.2020) na portalu „Dziennika Wschodniego autor: agdy zamieścił artykuł „Miejski basen skłócił powiat. Rozpad koalicji PSL – PiS” W artykule wiele interesujących wątków, m.in. o wystąpieniu Przewodniczącego Rady Michała Miściora z koalicji rządzącej powiatem, wypowiedź Anety Karpiuk Starosty Hrubieszowskiego o tym, że pieniądze w projekcie budżetu powiatu na dofinansowanie budowy basenu nie …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=14954

Zarząd nie zgodził się na zmianę porządku obrad XXVI sesji Rady Powiatu

Porządek obrad sesji Rady Powiatu zwoływanej na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 r. na wniosek zarządu powiatu lub na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady może ulec zmianie z tym, że zgodnie z art. 15 ust.8 przywołanej wyżej ustawy muszą na to zgodzić się wnioskodawcy, a …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=14932

Przewodniczący Rady Powiatu wystąpił z koalicji rządzącej powiatem hrubieszowskim

Dzisiejszą XXVI sesję Rady Powiatu w Hrubieszowie zwołaną na wniosek zarządu powiatu radny Michał Miścior, Przewodniczący Rady Powiatu w Hrubieszowie  rozpoczął od złożenia oświadczenia, że opuszcza koalicję rządzącą od połowy czerwca br. powiatem. W ten sposób zaprotestował przeciwko decyzji zarządu powiatu, który nie uwzględnił w projekcie budżetu powiatu na 2021 r. dofinansowania budowy basenu w …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=14928

Powiat nie wesprze finansowo budowę basenu w Hrubieszowie?

Pismem z dnia 2 września br. Pani Marta Majewska Burmistrz Miasta Hrubieszowa zwróciła się do Pana Michała Miściora Przewodniczącego Rady Powiatu w Hrubieszowie o wsparcie budowy basenu w Hrubieszowie środkami budżetu powiatu, kwotą 5 mln zł. realizowaną w 3 ratach, tj. w latach 2020, 2021 i 2022. Na sesji rady powiatu w dniu 25 września …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=14909

Wniosek powiatu hrubieszowskiego o dofinansowanie przebudowy drogi Sahryń – Modryń na liście rezerwowej

Nowe władze samorządowe powiatu hrubieszowskiego w miesiącu wrześniu br. złożyły wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych o dofinansowanie w ramach naboru uzupełniającego, zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3427L Sahryń – Modryń w miejscowości Sahryń na odcinku o długości 2, 996 km, zlokalizowanego na terenie gminy Werbkowice. Koszt tego zadania, którego realizacja miała być rozpoczęta …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=14823