Category: samorząd

Ale jaja – przewodniczący rady zwołał XXIV sesję Rady Powiatu w Hrubieszowie bez podania jej daty i miejsca obrad

Dzisiaj po godzinie 13-tej zostałem poinformowany telefonicznie, że nie odbyła się jeszcze sesja XXIII Rady Powiatu w Hrubieszowie, którą przewodniczący rady zwołał na 10 sierpnia br. na godz. 16.00 (czyli na najbliższy poniedziałek), a już została zwołana XXIV sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie. Sesję XXIV przewodniczący rady zwołał na podstawie art. 15, ust. 7 ustawy …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=14431

XXIII sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie

Na wniosek pięciorga radnych, Michał Miścior Przewodniczący Rady Powiatu w Hrubieszowie zwołał w dniu 3 sierpnia br. sesję Rady Powiatu. Sesja odbędzie się 10 sierpnia 2020 r. o godzinie 16-tej w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie przy ul. Narutowicza 34. Radni wnioskodawcy zaproponowali następujący porządek obrad rady: otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=14422

O zamożności gmin w województwie lubelskim w „Dzienniku Wschodnim”

Dominik Smaga w artykule „Najbiedniejsza gmina w Polsce leży w woj. lubelskim”, zamieszczonym dzisiaj na portalu „Dziennika Wschodniego” opisuje stan zamożności naszych samorządów. Z artykułu wynika, że najbiedniejszą gminą w Polsce jest gmina Stary Brus z powiatu włodawskiego. W swoim artykule autor informuje o zamożności gmin wiejskich, miejsko-wiejskich, gmin miejskich stanowiących siedzibę władz powiatowych oraz …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=14404

Objechałem cały powiat – odwiedziłem wszystkie gminy

We wpisie „Zdecydowałem się objąć mandat po radnej powiatu Annie Lecka” z 3 lipca 2020 r. napisałem m.in., że „Po rozmowach w gronie rodziny, rozmowie z szefem hrubieszowskiej lewicy (chociaż od wielu lat nie jestem członkiem żadnej partii politycznej) oraz rozmowach z członkami stowarzyszenia, którego jestem członkiem, zdecydowałem się mandat radnego – po Annie Lecka …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=14274

Starosta, wicestarosta i jeden z radnych PiS wyrzuceni z partii ?

„W strukturach partii nie ma miejsca na działania, które mogą zachwiać wiarą wyborców w naszą determinację do realizowania zobowiązań wyborczych – napisał wicepremier Jacek Sasin, informując, że złożył wniosek o usunięcie z szeregów PiS trzech osób. To starosta hrubieszowski Aneta Karpiuk, wicestarosta Marek Kata i radny powiatowy Marcin Zając” – donosi dzisiaj portal internetowy „Dziennika …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=14219

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zamościu I w sprawie obsadzenia mandatu radnego

W dniu 3 lipca 2020 r. Komisarz Wyborczy w Zamościu I podpisał postanowienie Nr 105/2020 w sprawie obsadzenia wakującego po  Annie Lecka mandatu radnego Rady Powiatu w Hrubieszowie w okręgu wyborczym nr 1 – Gmina Miejska Hrubieszów. Dzisiaj (poniedziałek, 6 lipca 2020 r.) postanowienie Komisarza Wyborczego zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod poz. …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=14204

Zdecydowałem się objąć mandat po radnej powiatu Annie Lecka

Na sesji Rady Powiatu w Hrubieszowie w dniu 16 czerwca br. z mandatu radnej, w proteście przeciwko zmianom we władzach powiatu oraz sposobie ich przeprowadzenia, zrezygnowała Anna Lecka z listy Komitetu Wyborczego – Hrubieszowskie Porozumienie Lewicy. Swoją rezygnację potwierdziła na piśmie w dniu 19 czerwca br. W dniu 26 czerwca br. postanowieniem Nr 91/2020 Komisarz …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=14178

XXII sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie

Na 30 czerwca 2020 r. na godz. 9 00  zwołana została XXII sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie. Obrady rady odbywać się będą w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie przy ul. Narutowicza 34. Zaproponowany przez przewodniczącego rady projekt porządku obrad jest bardzo bogaty i zawiera aż 31 punktów, w tym m.in. dotyczące debaty nad raportem …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=14133

W prasie lokalnej o wczorajszym przewrocie w powiecie hrubieszowskim cd.

Nie milkną echa wczorajszych obrad Rady Powiatu w Hrubieszowie i decyzji dotyczących zmian na stanowisku starosty, wicestarosty i pozostałych członków zarządu powiatu oraz na funkcjach przewodniczącego rady,  wiceprzewodniczących rady, przewodniczącego komisji rewizyjnej, a także rezygnacji z mandatu radnej Anny Lecka. Decyzje te w większości prasy lokalnej nazywane są krótko – „przewrotem”. Niektórzy, komentując zaistniałą sytuację …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=14112

Przewrót we władzach powiatu hrubieszowskiego

Na zwołanej na dzisiaj (wtorek, 16.06.2020 r.) sesji rady powiatu hrubieszowskiego miał być głosowany wniosek radnych PSL w sprawie odwołania Maryli Symczuk z funkcji Starosty Hrubieszowskiego, a spekulacje w tej kwestii wśród wielu, szczególnie zwolenników dotychczasowej starosty, dawały jej szansę na obronienie się przed odwołaniem. Jakież było zaskoczenie już na początku sesji kiedy na wniosek …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=14101

Co będzie po odwołaniu starosty hrubieszowskiego w świetle ustawy o samorządzie powiatowym ?

We wpisie z 11 czerwca br. zapowiedziałem, że w kolejnym odniosę się do tego co będzie gdyby starosta został odwołany przez radę ? Zainteresowanie całkowicie uzasadnione ponieważ w działalności samorządu powiatowego nie może być próżni w systemie jego zarządzania, tym bardziej, że zgodnie z art. 31 ust. 4 tejże ustawy odwołanie starosty jest równoznaczne z …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=14094