Category: wybory

Wyborów jeszcze nie zarządzono, a kampania trwa w najlepsze

O możliwych w świetle przepisów kodeksu wyborczego, terminach tegorocznych wyborów samorządowych, spekulują od dłuższego czasu wszyscy zainteresowani polityką na szczeblu lokalnym, a zawoalowana kampania wyborcza toczy się w najlepsze na oczach nas wszystkich pomimo, że prezes rady ministrów jeszcze ich nie zarządził oraz nie ogłosił terminu wyborów i kalendarza wyborczego. Politycy koalicji i opozycji zarzucają …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=5614

Bój o Warszawę

O oficjalnym terminie wyborów samorządowych – rad oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – póki co nic nie wiemy, chociaż w mediach i w dyskusji publicznej jest to temat ciągle żywy. Padają też różne, możliwe w świetle przepisów kodeksu wyborczego daty z tym, że dopóki prezes rady ministrów nie wyda w tej sprawie stosownego rozporządzenia, …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=5444

Poparcie dla partii politycznych przed wyborami samorządowymi

Wybory samorządowe coraz bliżej i chociaż ich termin nie został jeszcze ogłoszony, to tak naprawdę kampania wyborcza jest już prowadzona. Nieoficjalnie, na co Państwowa Komisja Wyborcza jest bezradna ? Gruszek w popiele nie zasypiają także sondażownie, które próbują ocenić szanse bloków i partii politycznych, przygotowujących się do wyborów. Z badań, przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=5437

Rzecz o samorządowych portalach internetowych

Do wyborów samorządowych coraz bliżej, a o ich rozstrzygnięciach, jak zresztą zawsze, zdecydują różne czynniki, czasami wydawałoby się wielu, że mało istotne, marginalne. Ot chociażby takie jak transparentność sprawowania służby na rzecz społeczności lokalnych przez miłościwie nam obecnie panujących, jak też przygotowanie do tej służby przyszłych radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast czy marszałków województw. Portale …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=5372

Podział gmin, powiatów i województw na okręgi wyborcze, a także podział na obwody głosowania można zaskarżyć

Karawana z tegorocznymi wyborami samorządowymi pomimo, że napotyka na wiele mielizn (wątpliwości co do transmisji z prac komisji obwodowych, brak chętnych na urzędników wyborczych), toczy się dalej. Z jakim skutkiem przekonamy się dopiero po tych wyborach. Mam nadzieję, że z podliczeniem głosów oraz ogłoszeniem ich wyników nie będziemy czekali tak długo jak w 2014 r. …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=5362

Rozwiązał się worek z pieniędzmi rządowymi na infrastrukturę drogową

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się wczoraj (wtorek, 03.04) spotkanie z samorządowcami z gmin i powiatów na temat nowego, Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.    W 2018 r. z programu tego do naszego województwa trafi blisko 37,7 mln zł przeznaczonych przez Radę Ministrów na odbudowę, przebudowę, modernizację, …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=5337

Skrzyżowania drogowe – temat trudny dla samorządowców i urzędników

Okazuje się, że przebudowa skrzyżowań dróg o różnej kategorii jest trudny nie tylko dla Hrubieszowa (chodzi mi o perturbacje przy zabiegach o budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Dwernickiego przy ZSM Nr 2). Inni też z tymi przedsięwzięciami mają problemy o czym pisze na swoim portalu „Dziennik Wschodni”. Chodzi mianowicie o przebudowę skrzyżowania tworzonego …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=5284

Najnowszy sondaż wyborczy w Dzienniku Wschodnim

Przygotowania do tegorocznych wyborów samorządowych nabierają tempa. Powstają koalicje wyborcze, które niestety póki co za główny punkt swojego programu mają walkę ze swoimi przeciwnikami wyborczymi. Zawiązują się „niby to” obywatelskie komitety wyborcze, na czele z partyjnymi liderami. Również niektóre stowarzyszenia powołują komitety wyborcze, uzasadniając swój start w wyborach doświadczeniem zdobytym na kontrolowaniu i krytykowaniu obecnych …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=5259

Komisarze wyborczy – nowi zastąpią dotychczasowych

Trwa wdrażanie przepisów ustawy z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130), nowelizujących m.in. przepisy Kodeksu wyborczego w zakresie kształtowania organów wyborczych. Spośród trzech kandydatów zgłoszonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Państwowa Komisja Wyborcza w …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=5156

Możliwe terminy tegorocznych wyborów samorządowych: 21 października, 28 października czy 4 listopada ?

Obecna kadencja rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast upływa 16 listopada, a Kodeks wyborczy z 5 stycznia 2011 r. w wersji przed zmianą z 11 stycznia br. stanowił, że wybory samorządowe odbywają się w ostatni dzień wolny od pracy poprzedzający upływ kadencji rad. Tak więc według starych przepisów …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=5099

Co tak naprawdę zmieniono w kodeksie wyborczym i ustawach samorządowych ?

Można chyba już powiedzieć, że szum informacyjny wokół zmiany przepisów wyborczych – przez niektórych nazywanych ordynacją wyborczą, a przez innych kodeksem wyborczym – jakby przeminął. Nie ma co się temu dziwić bo dynamika wydarzeń politycznych w kraju jest wysoka, a dyskusję publiczną zajmują coraz to nowe okoliczności życia publicznego. Pora więc moim zdaniem na spokojną …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=4663