Najważniejsi z Lubelszczyzny w parlamencie i rządzie – Krzysztof Michałkiewicz Wiceministrem

michalkiewiczZ powodu zawirowań w naszej polityce, wywołanych m.in. decyzją Pana Prezydenta o ułaskawieniu Mariusza Kamińskiego oraz decyzjami większości sejmowej i Prezydenta dotyczącymi uzupełnienia składu sędziowskiego Trybunału Konstytucyjnego, na plan dalszy zeszły zagadnienia związane z kształtowaniem się nowych władz. A warto wiedzieć kto z naszych i jak wysoko zaszedł – przynajmniej na tym etapie – i na kogo mamy prawo najbardziej liczyć.

 

Kilka wpisów wcześniej informowałem o powołaniu na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Jarosława Stawiarskiego (PiS), posła z Kraśnika.

 

Kolejnym przedstawicielem naszego regionu, który objął wysokie stanowisko rządowe jest Krzysztof Michałkiewicz poseł z Lublina , szef struktur PIS na Lubelszczyźnie.

 

Objął on stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Został także pełnomocnikiem rządu ds. osób niepełnosprawnych, a ponadto będzie zajmował się m.in. współpracą z organizacjami pozarządowymi i ekonomią społeczną.

 

W jego notce biograficznej zamieszczonej w BIP Ministerstwa czytamy „ Krzysztof Michałkiewicz, urodził się w 1953 r. w Obornikach Śląskich. Ukończył studia socjologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1979 rozpoczął pracę zawodową jako socjolog w Zakładzie Remontowym Energetyki w Lublinie.  Członek NSZZ „Solidarność”. Za udział w strajku WSK Świdnik został aresztowany i skazany na karę 2,5 roku pozbawienia wolności. W trakcie przerwy w odbywaniu kary więzienia otrzymał paszport z prawem jednokrotnego przekroczenia granicy polskiej. Wspólnie z rodziną wyjechał do Australii. Po powrocie do kraju w 1992 pracował na różnych stanowiskach w Lublinie. Został kierownikiem Rejonowego Urzędu Pracy. W latach 1992–1998 sprawował funkcję dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej, a w latach 1999–2002 dyrektora Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Wojewódzkiego. W latach 2002–2003 był zastępcą dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, a w latach 2003–2004 dyrektorem Domu Pomocy Społecznej. Od 2004 pełnił funkcję zastępcy prezydenta Lublina. Poseł na Sejm V, VI i VII kadencji. Był przewodniczącym Podkomisji stałej do spraw pomocy społecznej oraz członkiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Pracował w Parlamentarnym Zespole ds. Osób Starszych i Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Od 31 października 2005 do 5 maja 2006 sprawował urząd ministra pracy i polityki społecznej w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza. Odznaczony medalem Lumen Mundi, nadawanym przez abp. metropolitę lubelskiego”.

 

Nie mamy przedstawicieli Lubelszczyzny w najważniejszych organach Sejmu tj. Prezydium i Konwencie Seniorów, ale ośmioro naszych posłów znalazło się w prezydiach komisji stałych Sejmu.

 

Przewodniczącymi komisji zostali: Elżbieta Kruk (PiS), posłanka z Lublina – Komisja Kultury i Środków Przekazu, Beata Mazurek (PiS), posłanka z Chełma – Komisja Polityki Społecznej i Rodziny oraz Jarosław Sachajko (Kukiz`15), poseł z Zamościa – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Wiceprzewodniczącymi komisji wybrani zostali: Włodzimierz Karpiński (PO), poseł z Puław – Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa, Grzegorz Raniewicz (PO), poseł z Chełma – Komisja ds. Petycji, Wojciech Wilk (PO), poseł z Kraśnika – Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Stanisław Żmijan (PO), poseł z Międzyrzecza Podlaskiego – Komisja Infrastruktury oraz Gabriela Masłowska (PiS), posłanka z Lublina – Komisja Finansów Publicznych.

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=1232

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.