Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zamościu I w sprawie obsadzenia mandatu radnego

W dniu 3 lipca 2020 r. Komisarz Wyborczy w Zamościu I podpisał postanowienie Nr 105/2020 w sprawie obsadzenia wakującego po  Annie Lecka mandatu radnego Rady Powiatu w Hrubieszowie w okręgu wyborczym nr 1 – Gmina Miejska Hrubieszów. Dzisiaj (poniedziałek, 6 lipca 2020 r.) postanowienie Komisarza Wyborczego zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod poz. 3607.

Pełny tekst postanowienia:

POSTANOWIENIE NR 105/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W ZAMOŚCIU I z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego

Na podstawie art. 387 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Komisarz Wyborczy w Zamościu I postanawia, co następuje:

§ 1.

Postanawia się o wstąpieniu na wakujący mandat w okręgu wyborczym nr 1, właściwym dla wyboru Rady Powiatu w Hrubieszowie; mandat obejmuje Pan Zdzisław Szczepan KOSAKOWSKI – kandydat z listy nr 14 – KWW – HRUBIESZOWSKIE POROZUMIENIE LEWICY, który w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności oraz nie zrzekł się pierwszeństwa do objęcia mandatu.

§ 2.

Postanowienie przekazuje się Zainteresowanemu, Wojewodzie Lubelskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Powiatu w Hrubieszowie.

§ 3.

Postanowienie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Zamościu I

Piotr Jan Szafrański

 Postanowienie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego TUTAJ

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=14204

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.