Objechałem cały powiat – odwiedziłem wszystkie gminy

We wpisie „Zdecydowałem się objąć mandat po radnej powiatu Annie Lecka” z 3 lipca 2020 r. napisałem m.in., że „Po rozmowach w gronie rodziny, rozmowie z szefem hrubieszowskiej lewicy (chociaż od wielu lat nie jestem członkiem żadnej partii politycznej) oraz rozmowach z członkami stowarzyszenia, którego jestem członkiem, zdecydowałem się mandat radnego – po Annie Lecka – objąć o czym oficjalnie poinformowałem Komisarza Wyborczego” w dniu dzisiejszym (piątek, 03.07.2020 r.)”.

Napisałem również, że „Czas do ślubowania zamierzam poświęcić na zapoznanie się z aktualnym stanem powiatu i w tym celu chcę odwiedzić przynajmniej część miejscowości powiatu. A na pewno te na terenie, których zlokalizowane jest np. mienie powiatu lub zaniechane inwestycje powiatowe”.

Z całym wpisem można zapoznać się TUTAJ

Jak zapowiedziałem, tak też uczyniłem, a objazd zakończyłem w poniedziałek (20 lipca br.) pobytem na terenie gmin Werbkowice (już drugi raz) i Trzeszczany.

We wpisie z 3 lipca br. podkreśliłem, ze interesuje mnie szczególnie stan mienia powiatu oraz zaniechane inwestycje.

Ze względu na to, że nowy zarząd powiatu ogłosił 25 czerwca br. pierwszy (który to już raz) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości po byłym zespole szkół w Turkowicach, szczegóły TUTAJ oraz uzyskał zgodę rady powiatu na zbycie nieruchomości położonej w Starej Wsi po byłym ośrodku zdrowia czytaj TUTAJ, postanowiłem w pierwszej kolejności zainteresować się niezagospodarowanymi nieruchomościami po zlikwidowanych przez powiat  placówkach oświatowych oraz zlikwidowanych ośrodkach zdrowia.

Najbardziej interesowało mnie jak się mają nieruchomości w Turkowicach o których już wcześniej pisałem we wpisie „Od 2014 r. powiat bezskutecznie usiłuje sprzedać nieruchomość po byłej szkole w Turkowicach” z 23 października 2017 r. patrz TUTAJ oraz we wpisie „Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości w Turkowicach” z 15 lutego 2018 r. patrz TUTAJ

Byłem prawie przekonany, że przed wystawieniem na sprzedaż nieruchomości w Turkowicach zadbano aby jej stan, a przynajmniej wygląd „poprawić”.

Jak bardzo się myliłem widać na poniższych zdjęciach:

Zdjęcia nieruchomości byłego ZS w Turkowicach

Po „przetrawieniu” widoków z Turkowic pomyślałem sobie, że zapewne lepiej będzie z nieruchomością po byłym zespole szkół w Dołhobyczowie. Tymczasem okazało się, że moje oczekiwania były na wyrost co widać na poniższych zdjęciach:

Zdjęcia nieruchomości byłego ZS w Dołhobyczowie

Nie najlepszą wizytówką naszego powiatu okazały się także nieruchomości po dawnych ośrodkach zdrowia w Starej Wsi i Horodle.

Zdjęcia nieruchomości byłego Ośrodka Zdrowia w Starej Wsi

Zdjęcia nieruchomości byłego Ośrodka Zdrowia w Horodle

Po obejrzeniu powyższych przykładów „troski” o mienie powiatu zacząłem sobie zadawać pytania:

  • po jakie licho angażowałem się w przywrócenie naszego powiatu w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku, narażając się na wrogość wielu osób przeciwnych odbudowie struktury powiatowej ?
  • po co w latach 1999 i 2000 zabiegaliśmy o przyjęcie jak najwięcej dobra na zasoby mienia powiatu oraz na zasoby mienia skarbu państwa zarządzanego przez powiat , w tym jak w przypadku Turkowic również użytków rolnych i lasu co było ewenementem w skali województwa czy np. nieruchomości inspekcji weterynaryjnej i nieruchomości przedszkola im. „Małego Księcia” w Hrubieszowie,
  • co robi nadzór konserwatorski aby obiekty będące pod jego nadzorem były właściwie zagospodarowane i zadbane ?
  • kto zwróci nam utratę wartości mienia powiatu poniesionego w wyniku niewłaściwego gospodarowania nim ?
  • czy to jest na pewno dobry sposób na promocję naszego powiatu ?

Pytania mógłbym mnożyć.

Tylko czy to załatwia sprawę ?

W następnym wpisie o przykładach inwestycji powiatowych na które wydano publiczne pieniądze, a do realizacji których nigdy nie doszło.

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=14274

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.