Wniosek w sprawie remontu chodnika przy ul. Polnej w Hrubieszowie

Na ostatniej sesji rady powiatu (piątek, 25.09.2020 r,) zgłosiłem wniosek w sprawie przebudowy ul. Polnej, stanowiącej drogę powiatową nr 3476L, zgodnie z przygotowaną w 2019 r. za 30.825,00 zł. (tak wynika z przedłożonego na sesji przez p.o. Dyrektora Wydziału Rozwoju, Funduszy Strukturalnych i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego sprawozdania) dokumentacją projektową lub przebudowy samego chodnika na odcinku drogi od skrzyżowania ul. Polnej z ul. Mickiewicza i ul. Różaną do ul. Kolejowej w\g wcześniejszego projektu na potrzeby którego m.in. w 2017 r. dokonano na zlecenie  PZD podziału działek będących w wieczystym użytkowaniu HSM im. ks. St. Staszica oraz innych użytkowników lub właścicieli dokonano (tak wynika z mojej rozmowy z prezesem zarządu HSM) uzgodnienia co do kosztów ich wykupu.

Z informacji uzyskanej w dniu 30 września br. w PZD wynika, że projekt podziału działek przygotowany w 2017 r. kosztował budżet powiatu 19.000,00 zł. jednak ze względu na to, że w ślad za nim nie wystąpiono do burmistrza miasta o jego zatwierdzenie, można go wyrzucić do kosza.

W sytuacji tej jedynym dokumentem, który może być podstawą realizacji robót w ul. Polnej może być dokumentacja przygotowana w 2019 r., a ich zakres może być przecież etapowany lub ograniczany do potrzeb najpilniejszych.

W swoim wniosku podniosłem także sprawę utrudnień w ruchu pojazdów ul. Polną w związku ze zmianą organizacji ruchu po przekazaniu do użytkowania nowo wybudowanej ul. Storczykowej (droga miejska), łączącej się z ul. Polną.

W swojej odpowiedzi na mój wniosek pani starosta zaproponowała abym zadanie to zgłosił do projektu planu kadencyjnego (na lata 2021 – 2023), dotyczącego inwestycji drogowych o ostatecznym kształcie, którego zadecydują radni.

Kierując się tą odpowiedzią zgłaszam więc do projektu w/w planu przebudowę ul. Polnej w wersji jak wynika z dokumentacji projektowej wykonanej na zlecenie PZD w 2019 r. z przyjęciem założenia (gdyby nie pozyskano środków finansowych zewnętrznych) etapowania zakresu robót i ograniczenia ich do potrzeb najpilniejszych, a taką potrzebą jest pilne rozwiązanie problemu chodnika na odcinku ulicy Polnej od skrzyżowania z ul. Mickiewicza i Różaną do ul. Kolejowej.

 Zakres robót, a tym samym obniżenie kosztów realizacji tego przedsięwzięcia można także znacznie ograniczyć uzyskując zgodę na odstąpienie od budowy, przewidzianego w dokumentacji kanału technologicznego. Tym bardziej, że wiele instalacji uzbrojenia terenu w ul. Polnej jest już zlokalizowana pod ziemią.

 Zaletą takiego rozwiązania jest ponadto to, że dla potrzeby budowy nowego chodnika jest wystarczający pas zieleni zlokalizowany w granicach pasa drogowego, zagospodarowany starym żywopłotem, stanowiącym tak naprawdę permanentny śmietnik, który musi systematycznie utrzymywać i sprzątać PZD, ponosząc z tego tytułu znaczne koszty.

 Rozwiązanie to nie wyklucza ponadto organizacji z wydzielonej części jezdni (obecna jej szerokość 12 mb.) miejsc parkingowych.

 Ze względów bezpieczeństwa sprawą pilną na chwilę obecną o czym mówiłem na sesji jest także korekta organizacji ruchu w ul. Polnej, a załatwienie tej sprawy nie wymaga praktycznie żadnych nakładów inwestycyjnych. Temat ten był przedmiotem mojej rozmowy z Dyrektorem PZD i odniosłem wrażenie, że nasze oceny obecnego stanu rzeczy są zbieżne.

 Dla przedyskutowania powyższych spraw proponuję zorganizowanie np. w starostwie powiatowym lub w innym lokalu, spotkania roboczego z udziałem m.in. przedstawicieli powiatu, samorządu miejskiego oraz samorządu Osiedla Polna.

 Zwracam się ponadto do pani Starosty z wnioskiem o wyjaśnienie i poinformowanie mnie kto ponosi odpowiedzialność za „wyrzucenie w błoto” kwoty 19.000,00 zł. poniesionej przez budżet powiatu na przeprowadzony w 2017 r. podział działek. Sytuacja ta nosi znamiona niegospodarności i powinna być dokładnie rozliczona.

 Za tę kwotę można wykonać kawał chodnika w ul. Polnej i warto by było ją odzyskać, aby nie stało się tak jak z innymi wydatkami na przygotowanie niezrealizowanych inwestycji powiatowych, o czym może przy innej okazji.

 W załączeniu stan chodnika w ul. Polnej także na zdjęciach z dnia wczorajszego (środa, 30.09.2020 r.).

Czytaj również m.in. mój wpis na ten temat TUTAJ

 Powyższą treść zawierającą wnioski kierowane do pani Starosty zamieszczam także w zakładce menu „Wnioski” oraz przesyłam pani Staroście oraz do wiadomości Przewodniczącemu Rady Powiatu.

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=14653

1 komentarz

    • Tomasz Wojciech Antoniuk on 9 października, 2020 at 1:46 pm
    • Odpowiedz

    W tej sprawie niezbędne jest wspołdzianie zainteresowanych stron.Ponad 300 podpisów zebrałem i z wniosekiem przedłozyłem zarówno w mieście jak i w Powiecie.Rozpoczęła się w ten sposób długa droga administracyjnych działań,ktore miały w 2020 roku doczekać się realizacji mimo obietnic poprzedniego Starosty przed kamerami i radnymi.Niestety niewiele są warte niektóre obietnice.Tomasz Wojciech Antoniuk ówczesny radny i przewodniczący Samorządu Mieszkańców nr 2 POLNA w Hrubieszowie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.