XXVI sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie

Na 30 października 2010 r. na godzinę 10-tą Przewodniczący Rady zwołał XXVI sesje Rady Powiatu w Hrubieszowie, która odbywać się będzie w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Narutowicza 34 w Hrubieszowie.

Proponowany porządek obrad przewiduje – oprócz stałych, obligatoryjnych punktów jak: otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Powiatu z dnia 25 września 2020 r., wnioski i oświadczenia obywatelskie, sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady oraz informacji o działalności Zarządu w okresie między sesjami, interpelacje i  zapytania radnych, wnioski i oświadczenia radnych, zakończenie obrad – rozpatrzenie:

 • projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Program Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie na lata 2020 – 2022,
 • projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Hrubieszowskiego na lata 2021- 2024,
 • projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Hrubieszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”,
 • projektu uchwały w sprawie ustalenia na rok 2021 wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,
 • projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2020,
 • propozycji do Planu Kadencyjnego Inwestycji Drogowych na lata 2021 – 2022,
 • projektu uchwały w sprawie uznania petycji za zasługującą/nie zasługującą na uwzględnienie (dot. gminy Werbkowice),
 • projektu uchwały w sprawie uznania petycji za zasługującą/niezasługującą na uwzględnienie (dot. gminy Werbkowice),
 • projektu uchwały zmieniającej plan pracy Rady Powiatu w Hrubieszowie na rok 2020.

Proponowany porządek obrad rady przewiduje także wysłuchanie:

 • informacji Przewodniczącego Rady Powiatu o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych w 2020 r. przez radnych Rady Powiatu w Hrubieszowie,
 • informacji Starosty Hrubieszowskiego o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych w 2020 r. przez członków zarządu powiatu, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty,
 • informacji o wynikach kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie.

W ostatnim punkcie obrad proponuje się przyjęcie Apelu Rady Powiatu w Hrubieszowie, skierowanego do Prezydenta RP w sprawie projektu ustawy o ochronie zwierząt (brak autora tego projektu).

Proponowany porządek obrad rady powiatu wraz z materiałami i projektami uchwał są zamieszczone na stronie starostwa powiatowego TUTAJ

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=14749

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.