Spór o opłaty za zajęcie pasa drogowego pomiędzy władzami powiatu, a Oddziałem KSC S.A. „Cukrownia Werbkowice”

Kiedy na ostatniej sesji Rady Powiatu w Hrubieszowie odbytej w dniu 25 września br. radny Józef Kuropatwa zabierając głos poruszył sprawę pobierania opłat od „Cukrowni Werbkowice” za zajęcie pasa drogowego na drogach „powiatowych” przy załadunku buraków, a pozyskane w ten sposób przez budżet powiatu środki przeznaczyć dla rolników np. na zwalczanie chwościka w plantacjach buraków,  nikt zapewne nie przypuszczał, że sprawa urośnie do problemu dla cukrowników, przewoźników oraz rolników uprawiających buraki cukrowe, i stanie się przedmiotem sporu jakiego jeszcze w powiecie nie było oraz sprawą medialną, wykraczającą daleko poza granice naszego powiatu.

Wysokość naliczonej Cukrowni Werbkowice w br. opłaty wyniosła bez  kilkudziesięciu złotych 190 tys. zł. i jest wyższa od naliczonej w 2019 r. o około 178 tys. zł.

Z zapytaniem jak było w latach wcześniejszych (2008 – 2017) – także  w przypadku pozostałych cukrowni – prowadzących swoją działalność na terenie powiatu hrubieszowskiego zwróciłem się z zapytaniem do pani Starosty. Pełny tekst zapytania w zakładce menu TUTAJ

Z lektury materiałów prasowych oraz zamieszczonych w mediach elektronicznych, a także z rozmów jakie przeprowadziłem z kilkunastoma osobami, którym temat jest bliski wynika, że głównym podłożem sporu jest czynnik polityczny. Co do tego żaden z moich rozmówców nie  miał najmniejszej wątpliwości.

Czy coś z tego będzie miał rolnik ?

Bardzo wątpię !

Oby tylko nie skończyło się tak jak z innymi zakładami usługowymi oraz zakładami przetwórstwa rolnego w naszym powiecie. Umiejętnością doprowadzania ich do upadłości popisaliśmy się jak żaden inny z sąsiednich powiatów.

Publikacje medialne na temat sporu o opłaty za zajęcie pasa drogowego w zakładce „W mediach” TUTAJ

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=14797

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.