W BIP Starostwa zamieszczono pierwszą część nagrania XXV sesji Rady Powiatu z 25 września br.

W ostatni piątek (05.11.2020 r.) w archiwum nagrań transmisji sesji Rady Powiatu zamieszczona została część pierwsza nagrania sesji Rady Powiatu Nr XXV z dnia 25 września br. Części tych jak wynika z zamieszczonej informacji ma być cztery.

Informuję o tym ponieważ jest wiele zapytań (kierowanych także do mnie) dlaczego tak się dzieje i jaka jest tego przyczyna ?

W sprawie tej przeprowadziłem w dniu 27 października br. rozmowę z informatykiem starostwa i dowiedziałem się, że opóźnienie w zamieszczeniu w archiwum nagrań, nagranie online sesji z 25 września br. zostało spowodowane wprowadzeniem z dniem 23 września br. obowiązku zamieszczania także informacji tekstowej z przebiegu sesji (jakby stenogramu). Jednocześnie w trakcie tej rozmowy zostałem poinformowany, że część pierwsza sesji z 25 września zostanie zamieszczona, w archiwum nagrań do 30 października br. (piątek), na który to dzień została zwołana kolejna, XXVI sesja Rady Powiatu (później odwołana).

Jak wynika z informacji zamieszczonej w BIP Starostwa, niestety termin ten nie został dotrzymany. Nie wynika z niej także kiedy zamieszczone zostaną kolejne części (ma ich być 4).

Z nagraniem online pierwszej części sesji z 25 września br. oraz ze stenogramem z sesji można zapoznać się na BIP Starostwa w archiwum nagrań pod adresem  https://starostwo-hrubieszow.sesja.pl/portal/videos.

Obowiązek transmitowania i utrwalania obrad rady wynika z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 r., który stanowi, że „obrady rady powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty”.

Informując o powyższym pragnę jednocześnie przeprosić panią Anetę (autorkę komentarza na moim blogu), której 20 października br. podałem niewłaściwy link o który prosiła (podałem link do relacji z sesji Nr XXIV, zamiast do relacji z sesji XXV, której część pierwszą opublikowano w BIP dopiero 5 listopada br.).

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=14810

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.