Wniosek powiatu hrubieszowskiego o dofinansowanie przebudowy drogi Sahryń – Modryń na liście rezerwowej

Nowe władze samorządowe powiatu hrubieszowskiego w miesiącu wrześniu br. złożyły wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych o dofinansowanie w ramach naboru uzupełniającego, zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3427L Sahryń – Modryń w miejscowości Sahryń na odcinku o długości 2, 996 km, zlokalizowanego na terenie gminy Werbkowice. Koszt tego zadania, którego realizacja miała być rozpoczęta w listopadzie 2020 r., a zakończona we wrześniu 2021 r. został oszacowany na 2.777.804,00 tys. zł.

Informując na stronie internetowej starostwa o złożonym wniosku napisano m.in. „Mamy nadzieję, że najbliższy czas okaże się owocny w odniesieniu zarówno do złożonych już wniosków, jak i tych, które planujemy składać w kolejnych pojawiających się naborach”.

Ja także chciałbym mieć taką nadzieję i szczerze życzę władzom powiatu aby ich nadzieje się spełniły bo to jest w interesie wszystkich mieszkańców powiatu.

Póki co wygląda to jednak nie najlepiej.

W dniu 4 listopada br. na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego zamieszczona została zatwierdzona lista zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, naboru uzupełniającego na 2020 rok w ramach którego powiat składał wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi Sahryń – Modryń.

Na liście projektów powiatowych znalazło się 16 zadań, które uzyskały dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Niestety nie ma na niej powiatu hrubieszowskiego. Ogółem na tych 16 zadań rozdysponowano 29.957.878,00 zł.

Z Zamojszczyzny jesteśmy jedynym powiatem, który w tym naborze nie dostał dofinansowania. Pozostałe powiaty otrzymały dofinansowanie w wysokości: powiat biłgorajski – 4.581.340,00 zł., powiat zamojski – 1.730.752,00 zł. oraz powiat tomaszowski – 553.882,00 zł.

Dofinansowanie otrzymali także nasi sąsiedzi z rejonu chełmskiego: powiat chełmski – 711.666,00 zł., powiat grodzki Chełm – 1.180.188,00 zł. oraz powiat krasnostawski – 863.172,00 zł.

Projekt powiatu hrubieszowskiego o wnioskowanej wartości kwoty dofinansowania przebudowy drogi Sahryń – Modryń 1.666.682,00 zł. znalazł się na miejscu drugim listy rezerwowej, na której znalazły się jeszcze projekty powiatu włodawskiego (na 1 miejscu) i lubartowskiego (na miejscu 3).

Czy możemy liczyć na pozyskanie dofinansowania projektu naszego powiatu z oszczędności powstałych na projektach z listy projektów rekomendowanych jest wątpliwe, chociaż i takiej sytuacji nie można na tym etapie definitywnie wykluczyć.

Należy jednak mieć na uwadze, że projekt z poz. 16 listy podstawowej złożony przez powiat łęczyński, który uzyskał dofinansowanie niższe od wnioskowanego, a kwota dofinansowania została zmniejszona do poziomu limitu dostępnych środków Funduszu Dróg Samorządowych, przy czym zakłada się, że zwiększenie dofinansowania tego projektu będzie możliwe w przypadku wystąpienia oszczędności. Jeżeli takowego nie będzie, realizacja zadania będzie wymagała zwiększenia wkładu własnego wnioskodawcy tj. powiatu łęczyńskiego.

Na niekorzyść powiatu hrubieszowskiego działa także umieszczenie go dopiero na drugim miejscu listy rezerwowej co oznacza, że w przypadku oszczędności i zaspokojenia potrzeb projektu powiatu łęczyńskiego w pierwszej kolejności do załatwienia będzie projekt powiatu włodawskiego znajdujący się na miejscu pierwszym listy rezerwowej.

Lista zadań powiatowych i zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania w naborze uzupełniającym – 2020 ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego TUTAJ  

 

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=14823

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.