Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” włączyło się w zagospodarowanie chryzantem dostarczonych przez Mateusza Sołtysiaka

Rozporządzeniem z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia ustanawiającego określone ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii koronawirusa,  Rada Ministrów wprowadziła obowiązek zamknięcia cmentarzy na okres od  31 października 2020 r. do 02 listopada 2020 r. włącznie. Spowodowało to m.in. niemożność odwiedzania grobów swoich bliskich w Dniu Wszystkich Świętych i Zaduszki.

Decyzja ta była dużym zaskoczeniem także dla producentów i handlowców m.in. zniczy i chryzantem, którzy pozostali z zapasami tego towaru bez szans na jego sprzedaż, a tym samym z perspektywą znaczących strat na swojej działalności.

Z pomocą  producentom i handlowcom przyszedł rząd podejmując decyzje o wykupie chryzantem przez ARiMR i zagospodarowanie ich m.in. przez organizacje pozarządowe, samorządy i inne podmioty sfery publicznej, a także przez osoby prywatne.

Do inicjatywy zagospodarowania chryzantem włączyło się także Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”, które w ubiegłą sobotę (07.11.2020 r.)  z Gospodarstwa Ogrodniczego mgr inż. Wojciecha Sołtysiaka z Hrubieszowa, radnego Rady Powiatu w Hrubieszowie, otrzymało nieodpłatnie 10 szt. chryzantem z zamiarem ustawienia ich w miejscach pamięci narodowej na terenie miasta Hrubieszowa i terenu powiatu.

W sobotę 07 listopada br. chryzantemy dowieziono i ustawiono m.in.:

– przy krzyżu w lesie „Dębinka”, upamiętniającym miejsce mordu w dniu 16 kwietnia 1942 r. 17 działaczy podziemia i ZWZ-AK zamordowanych przez hitlerowców,

– przy Kapliczce Wotum na Tatarskiej Górze (Teresówka) upamiętniającej m.in. rozgromienie Tatarów przez Króla Jana III Sobieskiego w 1672 roku,

– pod pomnikiem ks. Stanisława Staszica przy ul. 3-go Maja w Hrubieszowie, założyciela Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego,

– pod pomnikiem przy ul. Ciesielczuka w Hrubieszowie, upamiętniającym mord żołnierzy AK i BCH w dniu 6 stycznia 1944 r. dokonany przez wojska hitlerowskie.

W dniu dzisiejszym (wtorek, 10.11.2020 r.) chryzantemy ofiarowane przez Pana Sołtysiaka zostały przez członków stowarzyszenia dostarczone także na stary cmentarz w Sahryniu – dawny cmentarz unicki, a następnie prawosławny i rzymskokatolicki, od połowy piątego dziesięciolecia XIX w. nieużytkowany, a obecnie administrowany przez miejscową  parafię.

Chryzantemy zostały ustawione przy znajdujących się na cmentarzu:

– przy  grobowcu Gaspara Bromirskiego, żołnierza 2 Pułku Ułanów armii Księstwa Warszawskiego, odznaczonego Krzyżem Legii Honorowej V Klasy,

– przy gróbowcu ks. Platona Laurysiewicza, proboszcza parafii unickiej w Sahryniu w latach 1846 – 1855, uczestnika powstania listopadowego w 1831 r., walczącego po stronie polskiej,

– przy mogile żołnierzy polskich poległych w kampanii wrześniowej 1939 r.,

– oraz przy pomniku Rychela Antoniego przy kościele parafialnym w Sahryniu, oficera Wojska Polskiego i Armii Krajowej, dowódcy Obwodu Hrubieszów AK.

Na  zdjęciach: miejsca w które dowieziono chryzantemy oraz Zdzisław Kosakowski – prezes zarządu Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”, radny Rady Powiatu w Hrubieszowie, fot. M. Kosakowski oraz Ryszard Pobłocki z Sahrynia, emerytowany nauczyciel i dyrektor miejscowej szkoły, działacz TRH, fot. Sara Pobłocka.

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=14829

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.