Powiat nie wesprze finansowo budowę basenu w Hrubieszowie?

Pismem z dnia 2 września br. Pani Marta Majewska Burmistrz Miasta Hrubieszowa zwróciła się do Pana Michała Miściora Przewodniczącego Rady Powiatu w Hrubieszowie o wsparcie budowy basenu w Hrubieszowie środkami budżetu powiatu, kwotą 5 mln zł. realizowaną w 3 ratach, tj. w latach 2020, 2021 i 2022.

Na sesji rady powiatu w dniu 25 września br. zaproponowałem wprowadzenie tego punktu do porządku obrad rady. Niestety propozycja ta nie uzyskała poparcia radnych i ostatecznie zgodzono się na propozycję przewodniczącego rady aby sprawą tą zająć się w punkcie obrad „wnioski i oświadczenia radnych”.

Tak też ostatecznie się stało, a dyskusja na ten temat zakończyła się tym, że w tej sprawie zorganizowane zostanie specjalne spotkanie radnych powiatu z udziałem przedstawicieli władz samorządowych miasta.

Z archiwalną czwartą częścią nagrania oraz stenogramu XXV sesji z 25 września br., w tym z dyskusją dotyczącą dofinansowania budowy basenu w Hrubieszowie (pkt. 41 obrad sesji) można zapoznać się na BIP Starostwa TUTAJ

Z istotną uwagą z mojej strony: zapis ze stenogramu, cytuję „Radny Kosakowski – I ja mówię dalej to samo. Jak miałbym 10 to był dał 10, ale to co zbywa. Więc nie mówię, że zarząd nie jest przychylny. Jest to zarząd by się podjął z miastem dwoma rękami. Czemu ma nie być basen w Hrubieszowie. Ale o kwotach musi wypowiedzieć się zarząd, bo on odpowiada za finanse powiatu. Podpisuje wszystko. I powinna wyjść inicjatywa od zarządu. Na to mamy, na to mamy, czy zgadzacie się. To tak powinno być. I ja uważam, że tak będzie i też nie wyobrażam sobie, że na basen nie będzie. Mówicie Tomaszów dał 3mln, ale ma budżet dwa razy taki ja my. No to co zapytał radny Zając dlaczego dał 5mln, a nie 7. Pytanie jest. Racjonalnie trzeba siąść i porozmawiać. I nie to, żeby Pan Zając szedł do Wojciechowskiego, to nie. Powinien tu Wojciechowski przyjść i Panowie to, to, to. Tak powinno być. Tak grzeczność nakazuje. Dziękuję.” – nie jest moją wypowiedzią.

Jest to wypowiedź Wiceprzewodniczącego Rady, radnego Józefa Kuropatwy. Można to łatwo skonfrontować z nagraniem archiwalnym z sesji i sprostować ten fragment stenogramu.

Mam nadzieję, że zostanie to uczynione jak najszybciej ponieważ obecna treść zapisu wprowadza czytelników w błąd i działa w sposób oczywisty na moją niekorzyść i stawia w złym świetle w oczach wyborców.

Niech tę wypowiedź po prostu autoryzuje swoim imieniem i nazwiskiem ten, kto jest jej autorem.

Wracając do propozycji spotkania z władzami miasta, to do niczego takiego nie doszło – ja przynajmniej nie byłem zapraszany -, a w projekcie budżetu powiatu na 2021 r., przyjętym przez zarząd powiatu uchwałą Nr 302/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej na 2021 r. dofinansowania budowy basenu w Hrubieszowie nie przewidziano. Zapisu takiego nie doszukałem się także w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 – 2031.

Taki stan mamy na dzień dzisiejszy. Przy odrobinie dobrej woli wszystkich stron może on przecież ulec zmianie.

Dla dobra wszystkich mieszkańców powiatu.

Poniżej skan pisma Pani Marty Majewskiej Burmistrza Miasta z 2 września 2020 r. zawierającego prośbę o dofinansowanie budowy basenu.

Do projektu budżetu powiatu na 2021 r. powrócę jeszcze w innych wpisach na blogu.

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=14909

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.