Przewodniczący Rady Powiatu wystąpił z koalicji rządzącej powiatem hrubieszowskim

Dzisiejszą XXVI sesję Rady Powiatu w Hrubieszowie zwołaną na wniosek zarządu powiatu radny Michał Miścior, Przewodniczący Rady Powiatu w Hrubieszowie  rozpoczął od złożenia oświadczenia, że opuszcza koalicję rządzącą od połowy czerwca br. powiatem. W ten sposób zaprotestował przeciwko decyzji zarządu powiatu, który nie uwzględnił w projekcie budżetu powiatu na 2021 r. dofinansowania budowy basenu w Hrubieszowie oraz przeciwko polityce kadrowej prowadzonej przez zarząd.

Jednocześnie Przewodniczący Miścior oświadczył, że pozostaje członkiem Klubu Radnych PSL, a do koalicji być może powróci jeżeli w budżecie powiatu na 2021 r. znajdą się pieniądze na dofinansowanie budowy basenu.

Sesję Rady Powiatu Przewodniczący zakończył również oświadczeniem. Tym razem radnej Danuty Muzyczka (nie brała udziału w sesji), która w przekazanym Przewodniczącemu oświadczeniu poinformowała, że rezygnuje z członkowstwa w Klubie Radnych „Przyjaźni Powiatowi Hrubieszowskiemu”.

Klub ten tworzyło czworo radnych. Troje z  KWW „Porozumienie i Rozwój” i KWW „Hrubieszowskie Porozumienie Lewicy”. Po rezygnacji z mandatu Anny Lecka radnej KWW „HPL” oraz obecnie z członkowstwa w Klubie radnej Danuty Muzyczka z listy KWW „PiR” w Klubie „Przyjaźni Powiatowi Hrubieszowskiemu” pozostało tylko dwóch radnych, czyli Klub z mocy prawa przestaje istnieć (zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie powiatowym oraz przepisami statutu powiatu klub radnych musi liczyć minimum trzech radnych).

W sytuacji kiedy tak naprawdę nie wiadomo czy istnieje jeszcze Klub Radnych PiS wygląda na to, że póki co stabilny jest tylko Klub radnych PSL.

Z obecnej pięcioletniej kadencji rady powiatu mija właśnie dopiero dwa lata, a zmian we władzach samorządowych powiatu więcej niż w którejkolwiek z poprzednich kadencji.

Na czym to się może skończyć?

Któż to może wiedzieć?

Jedno jest pewne. Dobru mieszkańcom naszego powiatu oraz stabilizacji władz samorządowych powiatu na pewno to nie służy.

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=14928

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.