Powiat oraz gmina Hrubieszów otrzymały po 5 mln zł. dotacji z części konkursowej Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

We wtorek 8 grudnia br. premier Mateusz Morawiecki, podczas rozstrzygnięcia konkursu rozpisanego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych poinformował, że do województwa lubelskiego trafi z tego Funduszu 313.991.457,00 zł. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pochodzące z funduszu COVID-19 pieniądze samorządy mogą przeznaczać na realizację ważnych dla nich inwestycji, jak m.in. budowę, przebudowę i remont dróg, modernizację i doposażenie prowadzonych przez nie placówek służby zdrowia lub remonty szkół.

Środki z drugiego (konkursowego) rozdania Funduszu z terenu powiatu hrubieszowskiego otrzymały trzy samorządy: samorząd powiatowy, samorząd gminy Hrubieszów i samorząd gminy Werbkowice.

Samorząd powiatowy ubiegał się o dofinansowanie kwotą 11.766.366,00 zł. przebudowę drogi powiatowej Nr 3230l Skierbieszów – Hrubieszów na odcinku o długości ponad 12 km, której szacowany koszt wyliczony został na 29.415.914,00 zł. Przyznana dotacja wynosi 5.000.000,00 zł. co stanowi niestety zaledwie 17,0 % szacowanego kosztu całkowitego.

Gmina Hrubieszów ubiegała się o dotację w kwocie 5.340.000,00 zł. na sfinansowanie termomodernizacji sześciu budynków szkół podstawowych z terenu gminy, tj. w wysokości szacowanych kosztów tego przedsięwzięcia. Otrzymana dotacja wynosi 5.000.000,00 zł., a więc prawie w całości pokrywa koszty termomodernizacji.

Gmina Werbkowice ubiegała się o dotację w kwocie 909.897,00 zł. na przebudowę Szkoły Podstawowej w Werbkowicach, której koszt został wyszacowany na kwotę 1.000.018,00 zł. Otrzymana dotacja wynosi 400.000,00 zł. tj. 39,0 % zakładanych kosztów.

Poszczególne samorządy powiatowe (powiaty ziemskie) otrzymały dofinansowanie w kwotach:

Lp. Powiat Kwota w zł.
1. biłgorajski 19.000.000
2. chełmski 3.614.090,55
3. hrubieszowski 5.000.000
4. janowski 3.550.000
5. krasnostawski 9.000.000
6. kraśnicki 3.149.191,21
7. lubartowski 6.340.000
8. lubelski 8.000.000
9. łęczyński 10.450.000
10. łukowski 12.000.000
11. opolski 7.200.000
12. puławski 4.360.221
13. rycki 8.000.000
14. świdnicki 4.140.000
15. tomaszowski 7.000.000

Rozdysponowanie pierwszej części środków Funduszu (bez konkursowego) , z których dla województwa lubelskiego przypadło 435.727.877 zł. rozdzielone zostały w oparciu o przyjęty algorytm co sprawiło, że otrzymały je wszystkie gminy i powiaty w Polsce.

Kwestie związane z Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych, w tym także logarytmem i określeniem maksymalnych kwot dofinansowania dla poszczególnych samorządów uregulowane zostały uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. 2020 poz. 662), czytaj TUTAJ

W pierwszym rozdaniu w m-cu sierpniu 2020 r. powiaty ziemskie z województwa lubelskiego otrzymały dofinansowanie w kwotach:

Lp. Powiat Kwota w zł.
1. bialski 7.042.208
2. biłgorajski 5.575.561
3. chełmski 8.165.339
4. hrubieszowski 2.496.344
5. janowski 3.956.694
6. krasnostawski 3.939.738
7. kraśnicki 5.076.702
8. lubartowski 5.682.173
9. lubelski 13.929.051
10. łęczyński 2.716.293
11. łukowski 7.641.841
12. opolski 5.275.439
13. parczewski 3.114.149
14. puławski 4.388.559
15. radzyński 4.582.751
16. rycki 4.060.404
17. świdnicki 3.794.605
18. tomaszowski 3.537.551
19. włodawski 2.008.701
20. zamojski 5.614.493

W pierwszym rozdaniu w m-cu sierpniu 2020 r. gminy hrubieszowskie otrzymały dofinansowanie w kwotach:

Lp. Gmina Kwota w zł.
1. Hrubieszów miejska 5.129.909
2. Dołhobyczów 1.153.856
3. Horodło 500.000
4. Hrubieszów 860.700
5. Mircze 740.186
6. Trzeszczany 500.000
7. Uchanie 500.000
8. Werbkowice 909.897

Minimalna kwota dofinansowania wynosiła 500.000,00 zł. (Horodło, Trzeszczany, Uchanie), dodatkowe dofinansowanie otrzymały gminy z terenów po PGR-ach (Dołhobyczów).

W dniu 9 grudnia 2020 r. Prezes Rady Ministrów ogłosił drugi nabór wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

 Termin składania wniosków: od dnia 10 grudnia 2020 r. do dnia 28 grudnia 2020 r.

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15005

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.