XXVII sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie

Na 30 grudnia 2020 r. na godzinę 10-tą Przewodniczący Rady zwołał XXVII sesję Rady Powiatu w Hrubieszowie, która odbywać się będzie w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Narutowicza 34 w Hrubieszowie.

Sesja rozpocznie się spotkaniem opłatkowym radnych.

Proponowany porządek obrad przewiduje – oprócz stałych, obligatoryjnych punktów jak: otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołów z XXV i XXVI sesji Rady Powiatu z dnia 25 września i 24 listopada 2020 r., wnioski i oświadczenia obywatelskie, sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady oraz informacji o działalności Zarządu w okresie między sesjami, interpelacje i  zapytania radnych, wnioski i oświadczenia radnych, zakończenie obrad – także wręczenie nagród za wybitne osiągnięcia sportowe oraz:

 • rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian  w uchwale budżetowej na 2020 r.,
 • rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
 • rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej na rok 2021r.,
 • rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie delegowania radnych powiatu  do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
 • rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia  do Aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Hrubieszowskiego na lata 2021 – 2030,
 • rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia Powiatu Hrubieszowskiego ze Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Roztocze,
 • rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Hrubieszowskiego na rzecz Gminy Horodło,
 • rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Hrubieszowskiego,
 • rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu w 2020 roku,
 • rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Hrubieszowie na rok 2021r.,
 • rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2021 r.,
 • rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji powołanych przez Radę Powiatu na rok 2021r.,
 • rozpatrzenie projektu Apelu Rady Powiatu w Hrubieszowie w sprawie projektu ustawy o ochronie zwierząt – niestety w zawiadomieniu o sesji nie podano radnym kto jest autorem projektu Apelu. Nie ma też rekomendacji dla tego projektu ze strony zarządu powiatu.

 

Pełny tekst zawiadomienia o sesji wraz z projektami materiałów na stronie internetowej starostwa TUTAJ

Na stronie internetowej starostwa także Komunikat Przewodniczącego Rady Powiatu dot. odbywania sesji w świetle obostrzeń spowodowanych pandemią korona wirusa. Czytaj TUTAJ

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15046

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.