Powiat wyzbywa się niezagospodarowanych od lat nieruchomości – tym razem kolej przyszła na Ośrodek Zdrowia w Horodle

We wpisie z 26 lipca 2020 r. pt. „Objechałem  cały powiat – odwiedziłem wszystkie gminy” i opisałem stan nieruchomości stanowiących mienie powiatu po zlikwidowanych m.in. Zespołach Szkół w Turkowicach i Dołhobyczowie oraz po zlikwidowanych ośrodkach zdrowia w Starej Wsi i Turkowicach, patrz TUTAJ  http://suflerob.o11.pl/?p=14274  Stan nieruchomości po byłym Zespole Szkół w Turkowicach był także przedmiotem mojej interpelacji z 20 sierpnia 2020 r,, czytaj TUTAJ  http://suflerob.o11.pl/?page_id=14447

Podczas przetargu przeprowadzonego w dniu 1 września 2020 r. (od 2012 r. przeprowadzono ich aż 14) nieruchomość w Turkowicach udało się zarządowi powiatu wreszcie sprzedać za kwotę 3.298.900,00 zł. + VAT.

Jak poinformowała na ostatniej sesji rady powiatu w dniu 30 grudnia 2020 r. skarbik powiatu, akt notarialny kupna-sprzedaży tej nieruchomości został już podpisany, a należna z przetargu kwota wpłynęła na konto powiatu hrubieszowskiego.

Na tej samej sesji w dniu 30 grudnia 2020 r. rada powiatu podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody dla zarządu powiatu na dokonanie darowizny na rzecz gminy Horodło nieruchomości po byłym ośrodku zdrowia w Horodle na cel związany z usługami administracji publicznej, zdrowia, opieki społecznej oraz kultury.

Nieruchomość ta również od wielu lat była niezagospodarowana, a przeprowadzone przetargi na jej sprzedaż nie spotkały się z zainteresowaniem.

Na rzecz gminy Horodło na sesji rady powiatu w dniu 24 listopada 2020 r. zdecydowano przekazać nieodpłatnie także nieruchomość ośrodka zdrowia w Strzyżowie. W obiektach tej nieruchomości nadal prowadzi działalność miejscowy ośrodek zdrowia, a także świadczone są inne usługi publiczne.

Niestety do zagospodarowania pozostało jeszcze kilka takich nieruchomości i systematycznie ich przybywa.

Może więc darowizny na rzecz samorządów gminnych są dobrym kierunkiem i sposobem na ich uratowanie?

 

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15061

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.