Apel Rady Powiatu w Hrubieszowie do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Rada Powiatu w Hrubieszowie obradująca na sesji w dniu 30 grudnia 2020 r. przyjęła „Apel Rady Powiatu w Hrubieszowie do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w sprawie niepodpisywania ustawy w sprawie tzw. „piątki Kaczyńskiego”, chociaż tak naprawdę nikt oficjalnie nie przyznał się do autorstwa tego projektu. Nie rekomendował go zarząd powiatu, nie rekomendowała go też żadna z komisji rady, a tym bardziej rada powiatu jak to zapisano w projekcie dokumentu.

Uwagę na fakt ten zwrócili niektórzy radni – nawet z koalicji – podnosząc w dyskusji, że w sytuacji tej najbardziej stosownym byłoby aby dokument ten podpisali sami radni, ci którzy zgadzają się z jego zawartością.

Ostatecznie na wniosek radnego Kuropatwy oraz deklaracji przewodniczącego rady, że to on podpisze się pod projektem apelu, za przyjęciem apelu zagłosowało 10 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu, a 2 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu (rada liczy 19 radnych, obecnych na sali w trakcji głosowania było 14 radnych).

Poniżej treść przyjętego apelu:

Ze względu na koronawirusa w sesji nie brałem udziału, ale swoje stanowisko w tej sprawie przekazałem na piśmie przewodniczącemu rady, który z jego treścią zapoznał radnych.

Pełny tekst mojego stanowiska przekazanego przewodniczącemu poniżej.

„Rada powiatu może się wypowiadać tylko w sprawach jej przez ustawy powierzone, a w szczególności przez ustawę o samorządzie powiatowym oraz ustawy powierzające załatwianie spraw publicznych z zakresu kompetencji administracji rządowej.

Dotyczy to także takiej formy jak np: apel, odezwa, rezolucja, itp.

Wprawdzie „Rada w trybie przewidzianym dla uchwał może także podejmować apele, wyrażać opinie i stanowiska nie zawierające prawnie wiążące wezwania do określonego zachowania się, podjęcia inicjatywy lub zadania”, ale uprawnienie takie musi być zapisane w statucie powiatu i być przyjmowane w trybie przewidzianym dla uchwał.

Takiego zapisu statut powiatu hrubieszowskiego nie zawiera co oznacza, że nie ma żadnych podstaw regulujących tryb ich przyjmowania.

Ponadto moim zdaniem nawet akt rady, który nie ma charakteru władczego, jest jednak uchwałą i musi mieścić się w kompetencjach powiatu i rady powiatu.

Przedkładany projekt apelu jest natomiast swego rodzaju manifestem politycznym, a to jest zadaniem i kompetencją innych podmiotów czy uczestników życia publicznego, w tym politycznego.

Warto ponadto mieć na uwadze również to, że w chwili obecnej tak naprawdę nie toczą się żadne prace nad ustawą do której wiele poprawek zgłosił m.in. Senat i nie wiadomo kiedy, w jakim kształcie i czy w ogóle trafi do podpisu prezydenta.

Dla rozwiania natomiast jakichkolwiek wątpliwości natury formalno-prawnej podpowiadałbym sięgnąć m.in. do wyroków: NSA z 28.04.2011 r. (sygn. II OSK269/11, NSA z 7.12.2009 r. (sygn. I OSK716/09 czy NSA z 1.02.2017 r. (sygn. I OSK 2779/16), a także do wyroku WSA w Olsztynie z 1.07.2014 r. (sygn. II SA/OL 608).

Co prawda rozstrzygnięcia tych wyroków dotyczą samorządów gminnych, ale przez analogię można je wykorzystać dla naszych potrzeb. Przynajmniej w jakimś zakresie.

Warto również mieć jednak na uwadze, że przypadki niewłaściwego traktowania zwierząt nie są wcale tak rzadkie, a uboju rytualnego może by tak dokonywali sami hodowcy – wyznawcy religii uznających ten sposób uboju. itp.”

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15068

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.