Prośba o uzupełnienie odpowiedzi na „Zapytanie” z 17 września 2020 r.

Szanowna Pani Starosto. Pozwolę sobie przypomnieć, że 17 września 2020 r. za pośrednictwem Pana Michała Miściora Przewodniczącego Rady Powiatu, skierowałem pod Pani adresem „Zapytanie” dotyczące nielegalnej kopalni piasku i nielegalnego wysypiska śmieci w Strzyżowie.

Na w/w „Zapytanie” w dniu 01 października 2020 r. pismem ZNŚ.6233.14.2017.2018 z dnia 28 września 2020 r. otrzymałem obszerną odpowiedź podpisaną z upoważnienia Starosty przez Pana Marka Katę Wicestarostę Hrubieszowskiego.

Pomimo, że odpowiedź jak zaznaczyłem była obszerna, to jednak nie zawierała odpowiedzi na kilka istotnych pytań postawionych w „Zapytaniu” z 17 września 2020 r., a mianowicie m.in.:

  • co zrobiło starostwo powiatowe aby nielegalną kopalnię zlikwidować?
  • czy właściciel kopalni wnosił opłatę eksploatacyjną oraz ile na tym „zarobił” budżet gminy Horodło?
  • czy właścicielowi kopalni  wydobywającemu piasek bez wymaganej koncesji , naliczono opłatę eksploatacyjną w wysokości podwyższonej, jak stanowi prawo?
  • w jakim trybie oraz przez kogo wyłoniona została firma, której zlecono rekultywację wyrobiska piasku w Strzyżowie (min. czy w trybie zamówienia publicznego, ile było ofert, itp.).

O uzupełnienie odpowiedzi m.in. na powyższe pytania zadane w „Zapytaniu” z dnia 17 września 2020 r. zwróciłem się do Pani Starosty pismem z dnia 04 października 2020 r. Niestety do chwili obecnej nie otrzymałem na nie odpowiedzi.

Ze względu na trudny czas powodowany koronawirusem, pracami nad projektem budżetu na 2021 r., okresem świątecznym, itp. cierpliwie czekałem na tę odpowiedź ponad 3 miesiące i doszedłem do wniosku, że był to wystarczający okres wyczekiwania na odpowiedź.

Nie tyle z powodu na aspekt formalno-prawny oraz oczekiwanie zaspokojenia mojej ciekawości (chociaż one też są ważne), co na potrzebę zaspokojenia zainteresowania wielu osób, które problemem tym się interesują i kierują w tej sprawie zapytania do mnie i z tego co mi wiadomo do innych radnych także.

Kierując kolejną korespondencję w sprawie uzupełnienia odpowiedzi na „Zapytanie” z 17 września 2020 r. wyrażam nadzieję, że tym razem za sprawą Pani zainteresowania nie pozostanie ona bez odpowiedzi.

Korespondencję niniejszą zamieszczam także w zakładce menu „Zapytania” w części dotyczącej nielegalnej kopalni piasku oraz nielegalnego wysypiska śmieci w Strzyżowie TUTAJ

Korespondencję niniejszą przesyłam ponadto na adres poczty elektronicznej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie  starostwo@powiathrubieszow.pl

PS.

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15084

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.