XXVIII sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie

Na 29 stycznia 2021 r. na godzinę 12-tą Przewodniczący Rady zwołał XXVIII sesję Rady Powiatu w Hrubieszowie, która odbywać się będzie w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Narutowicza 34 w Hrubieszowie.

Proponowany porządek obrad przewiduje – oprócz stałych, obligatoryjnych punktów jak: otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2021 r., wnioski i oświadczenia obywatelskie, sprawozdanie starosty z wykonania uchwał rady oraz informacji o działalności zarządu w okresie między sesjami, interpelacje i  zapytania radnych, wnioski i oświadczenia radnych, zakończenie obrad – także:

 • sprawozdanie Starosty Hrubieszowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 r.,
 • sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2020  w szkołach prowadzonych przez Powiat Hrubieszowski,
 • rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia zlokalizowanego w Kryłowie Kolonii na rzecz Pana Jarosława Matysiaka,
 • rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia zlokalizowanego w Kryłowie Kolonii na rzecz Pani Agnieszki Parnickiej,
 • rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia zlokalizowanego w Kryłowie Kolonii na rzecz Pana Zbigniewa Piecha,
 • rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia zlokalizowanego w Uchaniach na rzecz Pana Zdzisława Chodonia,
 • rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Hrubieszów – dotyczy pomocy w kwocie 500 tys. zł. na realizację budowy krytej pływalnie przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie,
 • rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian
  w uchwale budżetowej na rok 2021,
 • rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Hrubieszowskiego, dotyczącej wg skarżącego bezpodstawnego dodatkowego kosztu uzyskania prawa jazdy kat. C i C + E i dokonanie wpisu kwalifikacji zawodowej (zdaniem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RP skarga bezzasadna),
 • rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu, dotyczącej dokończenia budowy ul. Komandora Krawczyka w Hrubieszowie (Komisja Skarg, Wniosków i Petycji RP wnosi o podjęcie czynności zmierzających do uregulowania stanu prawnego drogi powiatowej Nr 3466L stanowiącej ul. Komandora Krawczyka).

Pełny tekst zawiadomienia o sesji wraz z projektami materiałów na stronie internetowej starostwa TUTAJ

Na stronie internetowej starostwa także Komunikat Przewodniczącego Rady Powiatu dot. odbywania sesji w świetle obostrzeń spowodowanych pandemią korona wirusa. Czytaj TUTAJ

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15104

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.