Anonim „Mieszkańców Powiatu Hrubieszowskiego”

W dniu wczorajszym (środa, 14.04.2021 r.) do mojej skrzynki pocztowej dostarczona została anonimowa korespondencja od „Mieszkańców Powiatu Hrubieszowskiego”, adresowana imiennie do mnie jako radnego Rady Powiatu w Hrubieszowie, w której generalnie stawiany jest zarzut bezczynności wszystkim radnym powiatu w konflikcie Starosty Hrubieszowskiego Anety Karpiuk z Dyrektorem SP ZOZ Dariuszem Gałeckim. W treści tej korespondencji (dwie strony formatu A4) wymienieni są z imienia i nazwiska oraz  przynależności partyjnej wszyscy radni i z tego przede wszystkim powodu nie zdecydowałem się na jej prezentację w całości na blogu. Mógłbym przytoczyć tę część treści tej korespondencji, która dotyczy wprost mojej osoby, ale nie zrobię tego ze względu na to, że zawiera ona obraźliwe moim zdaniem określenia pod adresem starosty.

W okresie swojej działalności publicznej miałem wiele doświadczeń z anonimami, nigdy tej formy wyrażania opinii nie akceptowałem i nic w tej kwestii się u mnie nie zmieniło. Uważam, że każdy ma prawo do swobodnej wypowiedzi i prezentowania publicznego swoich racji, ale powinien to czynić w swoim imieniu i na własny rachunek i mieć pewność, że nie powinien z tego powodu spotykać się z nieprzyjemnymi konsekwencjami czy ostracyzmem.

Nie oznacza to absolutnie, że w tym konkretnym przypadku treść anonimu nie zawiera racji, które zasługują na zauważenie i poważne potraktowanie.

Z jednym nie mogę się zgodzić, a mianowicie, że radni – przynajmniej opozycji – nic nie zrobili w kierunku zażegnania tego konfliktu bowiem w dniu 31 marca złożyliśmy wniosek do Pana Józefa Kuropatwy Przewodniczącego Rady Powiatu w Hrubieszowie o zwołanie sesji nadzwyczajnej z porządkiem obrad:

  • Otwarcie sesji.
  • Stwierdzenie prawomocności obrad.
  • Przyjecie porządku obrad.
  • Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hrubieszowie o aktualnej sytuacji epidemicznej na terenie powiatu hrubieszowskiego w związku z  pandemią koronawirusa i zachorowaniami na COVID – 19.
  • Informacja Starosty Hrubieszowskiego o działaniach Zarządu Powiatu, Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Rady Społecznej w okresie od 2 stycznia 2021 r. w  zakresie        zapobiegania i walki z pandemią koronawirusa w powiecie oraz współpracy Zarządu Powiatu z dyrekcją SP ZOZ.
  • Informacja dyrektora SP ZOZ w Hrubieszowie o realizacji zadań w zakresie walki z COVID – 19, o możliwościach kadrowych i logistycznych SP ZOZ w tym zakresie, o stanie zagrożenia epidemicznego personelu oraz o współpracy dyrekcji SP ZOZ z Zarządem Powiatu i Radą Społeczną SP ZOZ w zakresie zapobiegania i zwalczania pandemii i innych działaniach na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców powiatu.
  • Dyskusja nad złożonymi informacjami w pkt. 3, 4 i 5 oraz przyjęcie wniosków wynikających z dyskusji.
  • Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o podjętych działaniach umożliwiających odbywanie sesji w systemie zdalnym: dyskusja oraz przyjęcie wniosków.
  • Zakończenie obrad

Niestety pismem Przewodniczącego Rady z dnia 1 kwietnia br. zostaliśmy poinformowani, że „z uwagi na obowiązek przestrzegania zaostrzonych ograniczeń i obostrzeń na terenie kraju do dnia 9 kwietnia 2021 r. w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii, a wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021, poz. 512, z późn. zm.), sesja nadzwyczajna nie zostanie zwołana w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku”.

Kwestie te opisywałem na blogu we wpisach z 1 kwietnia br., czytaj TUTAJ oraz z 7 kwietnia br., czytaj TUTAJ

 Natomiast jeżeli chodzi o przepis rozporządzenia Rady Ministrów z 19 marca 2021 r., który stanowił dla Przewodniczącego Rady podstawę nie zwołania sesji nadzwyczajnej na wniosek radnych, a konkretnie § 26 ust. 11 pkt. 1 to jest on na tyle nieprecyzyjny, że mam wątpliwości czy mógł on być wystarczającą podstawą do odmowy zwołania sesji.

Konkretnie to zapis ten brzmi:

„11. Do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone w ust. 1 zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem:

1) spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych;”

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15313

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.