XXX sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie

Na wniosek grupy radnych z koalicji rządzącej powiatem hrubieszowskim, Józef Kuropatwa Przewodniczący Rady Powiatu zwołał XXX sesję rady na 7 maja br. z proponowanym porządkiem obrad, który oprócz spraw proceduralnych związanych z przebiegiem sesji, zawierał tylko jeden punkt tj. złożenie ślubowania przez Jerzego Czerwa, który przejął mandat po radnym Michale Miściorze, a na sesji XXIX w dniu 28 kwietnia br. został wybrany do składu zarządu powiatu w miejsce radnego Tomasza Ożoga.

Nic w tym dziwnego by nie było gdyby nie pośpiech jaki towarzyszył zwołaniu tej sesji. Inaczej tego nie da się określić w sytuacji kiedy:

  • 30.04.2021 r. – Komisarz Wyborczy stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego Michała Miściora
  • 06.05.2021 r. – Komisarz Wyborczy wydał postanowienie w sprawie obsadzenia mandatu radnego powiatu przez Jerzego Czerwa
  • 05.05.2021 r. – Przewodniczący RP Józef  Kuropatwa zwołuje sesję rady na 7.05.2021 r. (w tym dniu nie było jeszcze postanowienia Komisarza Wyborczego w sprawie obsadzenia mandatu RP przez Czerwa), a
  • zaproszenia na sesję radni otrzymali 6 maja po południu (niektórzy wczesnym wieczorem).

Dla porządku przypomnę, że w moim przypadku od momentu wydania przez Komisarza Wyborczego postanowienia (03.07.2020 r.) w sprawie obsadzenia mandatu radnego po radnej Annie Lecka do zwołania sesji na wniosek radnych upłynęło ponad miesiąc (sesja została zwołana 03.08.2020 r., a odbyła się dopiero 10.08.2020 r.).

Czyżby w tej radzie stosowane były różne standardy w stosunku do radnych w zależności czy są w koalicji rządzącej powiatem, czy poza koalicją ?

M.in. z powyższych powodów w sesji zwołanej na 7 maja br. nie uczestniczyli  radni spoza koalicji i tylko dlatego nie zostali zaskoczeni kolejnymi decyzjami, które były podejmowane w wyniku rozszerzenia porządku obrad o punkty dotyczące kolejnych zmian w składzie zarządu powiatu oraz komisjach rady.

Zmiany te polegały m.in. na tym, że z członka zarządu odwołano Jerzego Czerwa, który wcześniej złożył rezygnację z tej funkcji, na którą był wybrany zaledwie kilka dni wcześniej, a w jego miejsce powołany został radny Marcin Zając.

Na otarcie łez radny Czerw został wybrany na przewodniczącego komisji rewizyjnej, z której to funkcji zrezygnował radny Patryk Czerwonka, którego na sesji 28 kwietnia br. wybrano na wiceprzewodniczącego rady.

Na sesji tej podjęto jeszcze jedną, zaskakującą decyzję, a mianowicie z funkcji członka zarządu powiatu odwołano radnego Tomasza Ożoga, któremu jak twierdzono jeszcze na sesji 28 kwietnia br. jego członkostwo w zarządzie wygasło z mocy prawa w związku ze złożoną rezygnacją.

Ludzie mnie pytają czy ja coś z tego rozumiem ?

Odpowiadam krótko. Nie, nie rozumiem, tak jak i wielu innych.

I dlatego nie dziwię się pomysłowi zorganizowania referendum w sprawie odwołania rady powiatu.

Ale o tym w następnym wpisie na blogu.

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15366

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.