Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” podsumowało swoją działalność w 2020 r. oraz nakreśliło kierunki działalności w 2021 r.

W ubiegłą niedzielę (30.05) odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” na którym dokonano oceny działalności stowarzyszenia w 2020 r. oraz przyjęto kierunki działalności stowarzyszenia na 2021 rok. Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że stowarzyszenie we własnym zakresie pokrywa koszty wynajmu lokalu, koszty łącza internetowego i łączności telefonicznej oraz wszelkie koszty związane z funkcjonowaniem biura (eksploatacja sprzętu biurowego, przesyłek pocztowych, zakupu materiałów biurowych, itp.).

Działalność stowarzyszenia w 2020 r.

Jak wynika ze sprawozdania zarządu stowarzyszenia ze względu na pandemię koronawirusa rok 2020 mocno ograniczył możliwości realizacji zaplanowanych działań, ale mimo to udało się zrealizować m.in.:

  • obchody 80-tej Rocznicy Pierwszej Deportacji Polaków na Sybir w ramach, których w dniu 10 lutego 2020 r. w kinie PLON wyświetlony został film „Syberiada Polska” w reżyserii Janusza Zaorskiego. Koszty organizacji tego przedsięwzięcia (wykupienie licencji oraz wynajem sali kinowej w HDK) pokryło stowarzyszenie z własnych środków i dlatego wstęp na film mógł być  nieodpłatny dla wszystkich chętnych, a partnerami stowarzyszenia przy realizacji tego przedsięwzięcia byli Związek Sybiraków Koło w Hrubieszowie oraz Hrubieszowski Dom Kultury,
  • w związku z trwającą pandemią koronawirusa w m-cu marcu 2020 r. zakupiliśmy i przekazaliśmy dla SP ZOZ w Hrubieszowie 3 szt. Indywidualnych Zestawów Ochrony Biologiczne,
  • w dniu 24 lipca 2020 r. stowarzyszenie zorganizowało wycieczkę krajoznawczo- historyczną na Roztocze w której udział wzięło 21osób, członków stowarzyszenia oraz działaczy TRH, PCK, Stowarzyszenia „Aktywni” z Przewodowa, działaczy Hrubieszowskiej Rady Seniorów i Hrubieszowskiego Środowiska Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, tj. z organizacji z którymi stowarzyszenie współpracuje. Trasa wycieczki przebiegała przez Susiec, punktem docelowym wycieczki była Huta Szumy (dawna nazwa Rebizanty) skąd nastąpił wymarsz na trasę ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej przebiegającej przez teren rezerwatu „Nad Tanwią”, Szlak Szumów na rzece Tanew i wodospad na rzece Jeleń oraz do miejsca historycznego, oznaczonego drewnianym krzyżem i kamiennym obeliskiem poświęconym prof. Janowi Miklaszewskiemu, który jako ówczesny kontroler w lasach Ordynacji Zamojskiej, zorganizował przeprawę przez granicę rosyjsko – galicyjską Józefowi Piłsudskiemu, przebranemu w mundur leśnika i jego żonie Marii. Na trasie wycieczki znalazła się także Ruda Różaniecka gdzie w Karczmie “Pod Szczęśliwym Karpiem” miał miejsce wspólny obiad i skąd nastąpił powrót do Hrubieszowa. Stowarzyszenie pokryło jedynie koszty wynajmu autokaru, a pozostałe koszty wycieczki jej uczestnicy pokryli we własnym zakresie.
  • pomogło zgromadzić środki finansowe na leczenie, rehabilitację oraz zakup przedmiotów ortopedycznych sześciu beneficjentom dotkniętych chorobą lub niepełnosprawnością na rzecz których stowarzyszenie działa od lat, a także niektórym podmiotom samorządu lokalnego oraz organizacjom pozarządowym. Na te cele dzięki pomocy wielu osób i organizacji stowarzyszenie pozyskało z odpisów 1 % dochodowego od osób fizycznych i darowizn prawie 60 tys. zł.

Niestety ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią koronawirusa nie udało się stowarzyszeniu zrealizować zleconego w drodze konkursu przez Ministerstwo Obrony Narodowej zadania publicznego pt. „Organizacja XXV Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego – Hrubieszów 2020”, a przyznaną dotację na realizacje tego zadania trzeba było zwrócić MON.

Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” jako organizacja pożytku publicznego zamieści zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności w terminie do dnia 15 lipca br. na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na profilu stowarzyszenia na facebooku.

Planowana działalność stowarzyszenia w 2021 r.

W 2021 r. mija 20 lat działalności stowarzyszenia. Do realizacji w tym  jubileuszowym roku WZCz przyjęło następujące kierunki działalności stowarzyszenia, jeżeli warunki pandemiczne i finansowe na to pozwolą:

  • zaangażowanie się w organizację XXV Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska – Hrubieszów 2021, który planowany jest na m-c listopad,
  • organizację w m-cu wrześniu br. przy współpracy z innymi podmiotami konferencji historycznej na temat umowy pomiędzy ZSRR i Polską z 15 lutego 1951 r. i jej skutków, tj. w 70-tą rocznicę regulacji granicy pomiędzy ZSRR i Polską,
  •  organizację w m-cu września br. wycieczki historyczno-edukacyjnej na tereny przekazane nam w ramach regulacji granic przez ZSRR w Bieszczadach  (Ustrzyki Dolne i okolice),
  • organizację obchodów jubileuszu 20-lecia działalności Stowarzyszenia,  
  • kontynuowanie pomocy beneficjentom stowarzyszenia przy gromadzeniu środków finansowych służących ich leczeniu i rehabilitacji lub innym uzasadnionym społecznie potrzebom.

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15411

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.