Wojewoda stwierdził nieważność uchwał Rady Powiatu w Hrubieszowie

Wczoraj (wtorek, 08.06) w Biuletynie Informacji Publicznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego opublikowane zostało rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.173.2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. Wojewody Lubelskiego stwierdzające nieważność uchwały Rady Powiatu w Hrubieszowie Nr XXIX/255/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wyboru Jerzego Czerwa na członka Zarządu Powiatu w Hrubieszowie oraz uchwały Nr XXX/270/2021 z dnia 7 maja 2021 r. Rady Powiatu w Hrubieszowie w sprawie przyjęcia rezygnacji Jerzego Czerwa z członka Zarządu Powiatu w Hrubieszowie. Czytaj TUTAJ

Wcześniej (06.05) Wojewoda Lubelski jako organ nadzoru w drodze rozstrzygnięć nadzorczych stwierdził nieważność uchwały Zarządu Powiatu Nr 363/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Dariusza Gałeckiego Dyrektora SP ZOZ w Hrubieszowie oraz odwołania go z zajmowanego stanowiska, uchwały Zarządu Powiatu Nr 364/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie powierzenia Pani Alicji Jarosińskiej pełnienia obowiązków dyrektora SP ZOZ w Hrubieszowie oraz uchwały Zarządu Powiatu Nr 365/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie wynagrodzenia p.o. Dyrektora  SP ZOZ w Hrubieszowie, stwierdzając naruszenie przez Zarząd Powiatu przy podejmowaniu tych uchwał przepisów prawa i procedur związanych z jego funkcjonowaniem. Pisałem o tym we wpisie z 11 maja br. TUTAJ

 W dniu 7 maja br. zarząd powiatu uchylił własne uchwały z 13 kwietnia br., których Wojewoda Lubelski stwierdził nieważność oraz od nowa rozstrzygnął kwestie odwołania ze stanowiska dyrektora SP ZOZ w Hrubieszowie Pana Dariusza Gałeckiego, zatrudnienia na p.o. dyrektora SP ZOZ Pani Alicji Jarosińskiej oraz określenia jej wynagrodzenia. Pisałem o tym we wpisie z 11 maja br. TUTAJ

 Pomimo uchylenia w/w własnych uchwał z 13 kwietnia br. zarząd powiatu rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody z 6 maja br. w sprawie stwierdzenia ich nieważności postanowił zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie i w tym celu w dniu 13 maja br. podjął stosowne uchwały Nr 381/2021, 382/2021 i 383/2021.

Co może oznaczać jeżeli skargi na decyzje wojewody w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał zarządu powiatu i rady powiatu (w przypadku ich zaskarżenia do WSA) zostaną przez WSA oddalone?

A no tylko tyle i aż tyle, że organy powiatu naruszają przepisy prawa samorządowego, a to może doprowadzić nawet do zawieszenia ich działalności i ustanowienia w powiecie zarządu komisarycznego.

Taką sytuację opisuje dokładnie ustawa o samorządzie powiatowym.

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15417

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.