Przerwane obrady XXXI sesji Rady Powiatu w Hrubieszowie ?

Ku zaskoczeniu radnych, Józef Kuropatwa Przewodniczący Rady Powiatu w Hrubieszowie w pewnym momencie przerwał obrady XXXI sesji Rady Powiatu w Hrubieszowie, które odbywały się w dniu 2 czerwca br. stwierdzając, cytuję za relacją video z sesji „dobrze, nie będziemy rozmawiali, dziękuję zamykam posiedzenie sesji”. Zdarzyło się to w przedostatnim punkcie obrad, tj. 10 punkcie porządku obrad „Wnioski i oświadczenia radnych” po zgłoszeniu wniosku przez radną Marcelinę Pogódź-Kukiełkę o umożliwienie wejścia na salę obrad i zabranie głosu przez panią Martę Wierzbicką, przedstawicielkę grupy mieszkańców powiatu, która jest inicjatorem przeprowadzenia referendum powiatowego w sprawie odwołania rady powiatu.

Przewodniczący uczynił to pomimo, że do zabrania głosów w tym punkcie zgłaszali się jeszcze inni radni, a wśród nich także ja ze swoimi wnioskami. Patrz relację video z sesji zamieszczoną na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie pod adresem https://starostwo-hrubieszow.sesja.pl/portal/videos/fbf7eede-2a18-4228-bc10-3c4ae2463a86

 Nie wiem czy pan przewodniczący podejmując taką decyzję zdawał sobie sprawę z tego, że w ten sposób narusza przepisy statutu powiatu uchwalonego przez radę powiatu na mocy delegacji ustawowej (przepisów ustawy o samorządzie powiatowym), będące przepisami prawa miejscowego, powszechnie obowiązującymi na terenie powiatu hrubieszowskiego tak jak przepisy rangi ustawowej, a w szczególności m.in. przepis:

  • § 22 ust. 3 z którego wynika, że o przerwaniu obrad rady na wniosek przewodniczącego rady lub radnego może postanowić tylko rada powiatu, decydując jednocześnie o i ich kontynuowaniu w innym terminie, na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji. Warto przy tym mieć na uwadze, że zgodnie z ust. 4 § 22 statutu o przerwaniu obrad, zgodnie z ust. 3, rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę dostarczenia dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające radzie powiatu podejmowanie uchwał. Żadna z tych okoliczności nie wystąpiła, a także przepis
  • § 30 ust. 1 i 2, który stanowi, że dopiero „Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję wypowiadając formułę „Zamykam – w tym miejscu podaje numer sesji – sesję Rady Powiatu w Hrubieszowie”, a „Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.”

Chyba nie popełnię wielkiego błędu jeżeli stwierdzę, że w świetle przepisów statutu powiatu XXXI sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie trwa nadal.

Na uwagę z mojej strony, zgłoszonej jeszcze na sali obrad rady w bezpośredniej rozmowie z przewodniczącym, że w ten sposób uniemożliwił mnie i innym radnym zgłoszenie wniosków i wygłoszenie oświadczeń odpowiedział, że uczynimy to na sesji następnej.

W tej sytuacji oświadczyłem, że zgłoszę swoje wnioski na piśmie i podam je do publicznej wiadomości.

Po chwili chyba sam przewodniczący uświadomił sobie błąd, jaki popełnił naruszając przepisy statutu, ponieważ podszedł do mnie i przeprosił za zaistniałą sytuację.

Oczywiście szlachetnym jest przyznać się do winy i przeprosić za nią. Nie do mnie jednak należy rozgrzeszanie przewodniczącego z naruszeń przepisów statutu i to chyba jest oczywiste.

Poniżej pismo skierowane do przewodniczącego rady z wnioskami, które chciałem zgłosić na sesji w dniu 2 czerwca br.

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15422

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.