Sprostowanie do wniosku w sprawie zmiany organizacji ruchu w ul. Polnej

W nawiązaniu do moich wniosków przesłanych za pismem z 12 czerwca br. pod adresem Pani Anety Karpiuk Starosty Hrubieszowskiego i Pana Józefa Kuropatwy Przewodniczącego Rady Powiatu w Hrubieszowie informuję, że ta część treści wniosku Nr 3 w brzmieniu „Wnioskuję ponadto o udzielenie informacji kiedy może ziścić się zapowiedź wicestarosty zawarta w piśmie z 15 października 2020 r. KD.7126.85.2020, stanowiącym odpowiedź na mój wniosek z 1 października 2020 r., a dotycząca dokończenia zmiany organizacji ruchu w ul. Polna” jest nieaktualna.

Podczas dzisiejszej rozmowy z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg zostałem poinformowany, że zmiana organizacji ruchu w ul. Polnej na tym etapie została zakończona, a do poprawy bezpieczeństwa ruchu w związku z urządzeniem miejsc parkingowych i zwężeniem jezdni na odcinku od skrzyżowania z wjazdem na parking HSM do skrzyżowania z ul. Storczykową powinno przyczynić się ustawienie znaku B – 35 „Zakaz postoju” za przejściem dla pieszych z ul. Polnej w ul. Różaną, co uczynione zostało jesienią 2020 r. 

Zgodnie z przepisami ruchu drogowego zakaz wynikający z tego znaku jest kasowany dopiero po minięciu skrzyżowania ul. Polnej z ul. Storczykową. Wszystkie wcześniejsze drogi osiedlowe oraz drogi dojazdowe do działek położonych pomiędzy ul. Polną, a ul. Konwaliową nie są drogami publicznymi, nie stanowią skrzyżowań z ul. Polną, a tym samym nie kasują zakazu wynikającego z ustawionego znaku B – 35.

Brak dokładnego rozpoznania tego problemu przed zgłoszeniem wniosku było moim błędem za co przepraszam jego adresatów, a występujące nadal utrudnienia w przemieszczaniu się pojazdami ul. Polną na określonym wyżej jej odcinku są powodowane nieprzestrzeganiem zakazu wynikającego ze znaku B – 35.

Zdzisław Kosakowski Radny Rady Powiatu

 

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15430

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.