Sesja absolutoryjna w powiecie

Rada Powiatu w Hrubieszowie na sesji w dniu 30 czerwca br. m.in. przyjęła  raport powiatu oraz sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem zarządu powiatu z wykonania budżetu za 2020 r. i podjęła uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania zarządowi powiatu, w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r. oraz w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi powiatu za 2020 r.

W trakcie głosowań w/w uchwał w obradach rady uczestniczyło 18 radnych (rada liczy 19 radnych, jedna radna była nieobecna).

Za udzieleniem wotum zaufania zarządowi powiatu głosowało 11 radnych, przeciw było 3 radnych, a 4 radnych wstrzymało się od głosowania.

Za udzieleniem absolutorium zarządowi powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2020 r. głosowało również 11 radnych, nikt z radnych nie był przeciwny, a 7 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania oraz w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi powiatu podejmowane są bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu. Oznacza to, że za podjęciem proponowanych uchwał w powyższych sprawach musi opowiedzieć się co najmniej połowa ustawowego składu rady plus 1 radny.

Na sesji w dniu 30 czerwca br. rada powiatu podjęła także m.in. uchwałę w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego z dnia 2 czerwca 2021 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIX/255/2021 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu w Hrubieszowie oraz uchwały Nr XXX/270/2021 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu w Hrubieszowie (dot. Radnego Jerzego Czerwa).

W głosowaniu nad tym projektem uchwały wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem uchwały zagłosowało 10 radnych, 2 radnych było przeciw, a 5 radnych wstrzymało się od głosowania.

Przygotowując informacje o wynikach głosowań na moment zamieszczania niniejszego wpisu na blogu posłużyłem się swoimi notatkami z sesji gdyż na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego nie zamieszczono jeszcze nagrania archiwalnego z sesji oraz imiennego raportu głosowań radnych z XXXII sesji Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 30 czerwca 2021 r.

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15451

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.