Sesja nadzwyczajna Rady Powiatu w Hrubieszowie poświęcona głównie sytuacji w SP ZOZ

Sesja nadzwyczajna (XXXIII) Rady Powiatu w Hrubieszowie, która zwołana została na wniosek zarządu powiatu na 29 lipca br. na godz. 12.00 podjęła cztery uchwały istotne m.in. dla działalności SP ZOZ i samorządu powiatowego oraz dla toczącej się od dłuższego czasu dyskusji publicznej dotyczącej sytuacji w tej jakże ważnej placówce dla lokalnej społeczności.

Rada Powiatu przyjęła mianowicie:

  • uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie  za 2020 r.,
  • uchwałę w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie,
  • uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz
  • uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2021r.

Rada zatwierdziła bez uwag roczne sprawozdanie finansowe SP ZOZ za 2020 r. wraz z załącznikami tj. wprowadzeniem do sprawozdania finansowego, bilansem sporządzonym na dzień 31 grudnia 2020 r., rachunkiem zysków i strat za okres 2020 r., zestawieniem zmian w kapitale własnym za okres lat 2019 – 2020, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz dodatkowymi informacjami i objaśnieniami.

Z przyjętego przez radę powiatu sprawozdania finansowego wynika, że SP ZOZ za 2020 r. uzyskał wynik finansowy ujemny, odnotowując stratę na swojej działalności w wysokości 3.309.131,95 zł. z kosztami amortyzacji i 1.724.559,43 zł. bez kosztów amortyzacji.

Wcześniej dla przedłożonego przez SP ZOZ sprawozdania pozytywne opinie wydali:

  • biegły rewident oraz
  • Rada Społeczna SP ZOZ.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ za 2020 r. rekomendował Radzie Powiatu także Zarząd Powiatu.

Stratę na działalności SP ZOZ odnotowuje – niestety regularnie – od 2017 roku i w poszczególnych latach wynosiła ona w:

  • 2017 r. – 752.820,49 zł.
  • 2018 r. – 2.352.407,93 zł.
  • 2019 r. – 3.985.640,10 zł.
  • 2020 r. – 3.309.131,95 zł.

Zawarta w przyjętym raporcie o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ prognoza na lata 2021, 2022 i 2023 zakłada, że bilans za 2021 r. zamknie się stratą 2.500.000,00 zł., za 2022 r.  stratą – 1.500.000,00 zł. oraz za 2023 r. stratą – 500.000,00 zł.

Rada przychyliła się do propozycji zarządu powiatu akceptując w uchwale wprowadzającej zmiany w budżecie powiatu na 2021 rok,  zwiększenie rozchodów o kwotę 2.500.000,00 zł.  co umożliwi udzielenie pożyczki dla SP ZOZ na bieżące regulowanie zobowiązań z terminem jej spłaty do 31 marca 2022 r.

Więcej o sesji z 29 lipca br. także w następnym wpisie.

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15469

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.