Referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu w Hrubieszowie nie będzie

Referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu w Hrubieszowie nie będzie. W dniu dzisiejszym (środa, 04.08.2021 r. godz. 15:55) na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu ogłoszone zostało Postanowienie Nr 20/2021 Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie wniosku o przeprowadzenie referendum powiatowego w sprawie odwołania Rady Powiatu w Hrubieszowie przed upływem kadencji.

Komisarz Wyborczy w Zamościu I postanowił odrzucić wniosek mieszkańców powiatu hrubieszowskiego o przeprowadzenie referendum powiatowego w sprawie odwołania Rady Powiatu w Hrubieszowie przed upływem kadencji, złożony Komisarzowi Wyborczemu w Zamościu I w dniu 6 lipca 2021 r. przez pełnomocnika Inicjatora Referendum Panią Martę Marię Wierzbicką z powodu stwierdzenia niedającego się usunąć uchybienia wniosku, polegającego na nie wywiązaniu się z obowiązków wskazanych w art. 13 ust. 1 i3 ustawy, to jest nie podania ogłoszenia w prasie codziennej ogólnodostępnej na terenie powiatu hrubieszowskiego do wiadomości mieszkańcom przedmiotu zamierzonego referendum wraz z uzasadnieniem.

Inicjatorzy referendum do wniosku dołączyli 773 kart zawierających 6446 podpisów mieszkańców, którzy poparli inicjatywę referendalną. Wymagana minimalna ilość podpisów wynosiła 5182.

W wyniku weryfikacji przez Komisarza Wyborczego danych zawartych na kartach z podpisami poparcia ustalono, że ilość podpisów prawidłowo złożonych wyniosła 5213 (wymóg ilościowy został spełniony), wadliwie złożonych1233 oraz skreślonych 42.

Wśród błędów jakie stwierdził Komisarz, w 418 przypadkach błędnie wskazano adres, w 405 przypadkach stwierdzono błędy w numerze Pesel, w 158 przypadkach stwierdzono złożenie kilkakrotnie podpisu przez tego samego mieszkańca. Komisarz stwierdził ponadto, że w 11 przypadkach podpisy zostały złożone przez osoby nieżyjące w dacie rzekomo udzielonego poparcia.

Na Postanowienie Komisarza Wyborczego Inicjatorowi Referendum służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie w terminie 14 dni od dni doręczenia postanowienia.

Pełny tekst postanowienia czytaj TUTAJ.

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15472

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.