Jeszcze o sesji Rady Powiatu z 29 lipca br. – zapowiedziałem powrót, a więc wracam

W poprzednim wpisie z  1 sierpnia br. zapowiedziałem, że do sesji z 29 lipca br. jeszcze wrócę co niniejszym czynię, a rzecz dotyczy wypowiedzi radnego Marcina Zająca skierowanej pod moim adresem, która nijak się ma do stanu faktycznego, na co na sesji od razu zareagowałem i zaprzeczyłem.

Do sprawy wracam z opóźnieniem, ale w tym czasie miałem ważniejsze sprawy do załatwienia niż udowadnianie, „że nie jestem wielbłądem”, a ponadto „tak na wszelki wypadek” czekałem na zamieszczenie nagrania archiwalnego i  transkrypcji z tej sesji na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego, co nastąpiło dopiero wczoraj (16.08.2021 r.), oglądaj i czytaj TUTAJ

W dyskusji podczas procedowania punktu porządku obrad, dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie, po zabraniu głosu przez Panią Dyrektor SP ZOZ i Panią Starostę, pozwoliłem sobie (przepraszam pan przewodniczący mi pozwolił) także zabrać głos oraz wyrazić opinię i nawiązując do wypowiedzi Pani Dyrektor oraz Pani Starosty powiedziałem m.in., że już najwyższy czas przyszedł na wyciszenie emocji w sprawie SP ZOZ przez wszystkie strony, bo to do niczego dobrego nie prowadzi i nie doprowadzi. Ta konstatacja z mojej strony korespondowała zresztą z wypowiedzią Pani Dyrektor SP ZOZ, która m.in. powiedziała, że jeżeli nie zakończą się wojny wokół tego szpitala i nie zapanuje spokój to szpital sam się wykrwawi.

Moja wypowiedź najwyraźniej nie spodobała się Panu Marcinowi Zającowi, radnemu powiatu i członkowi Zarządu Powiatu oraz Przewodniczącemu Rady Społecznej SP ZOZ, który zwrócił mi uwagę, że nijak się ma nawoływanie przeze mnie do wygaszania konfliktów (w swojej wypowiedzi wnioskowałem o wygaszanie emocji) w sytuacji kiedy w prasie lokalnej wypowiedziałem się, że Pani Dyrektor SP ZOZ nie powinna pobierać wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia od 13 kwietnia br.

Prawdziwości tej wypowiedzi jeszcze raz zaprzeczyłem co najwyraźniej nie spodobało się obecnemu na sesji Franciszkowi Sucheckiemu, byłemu Burmistrzowi Hrubieszowa, który pośpieszył z pomocą radnemu Zającowi podpowiadając, że wypowiedź tę publikował Tygodnik Zamojski, a zaprzeczenie z mojej strony rozmija się ze stanem faktycznym.

Na tym sprawy tej nie zamierzałem tak pozostawić i dlatego już po sesji w rozmowie telefonicznej z radnym Zającem poprosiłem go o szczegółową informację na okoliczność mojej wypowiedzi, na którą zwrócił mi uwagę podczas obrad rady powiatu.

Nasza rozmowa zakończyła się deklaracją radnego Zająca, że prześle mi skan  tekstu mojej wypowiedzi o której mówił na sesji.

Zgodziłem się na to, ale w związku z tym, że korespondencja opóźniała się, a ja chciałem sprawę wyjaśnić ostatecznie jak najszybciej w dniu 31 lipca br. wysłałem do radnego Zająca SMS-a z ponagleniem na oczekiwaną korespondencję. Jeszcze tego samego dnia na moje ponaglenie otrzymałem odpowiedź, że otrzymam ją po powrocie radnego z urlopu.

Cierpliwie czekałem bo nie chciałem dalszymi ponagleniami radnemu psuć urlopu i zaledwie po kilku dniach, bo już 3 sierpnia, moja cierpliwość została nagrodzona, otrzymałem bowiem od radnego Zająca MMS-a ze skanem, uwaga ! tekstu artykułu autorstwa Mariusza Parola pt. „Starosta zaskarży w sądzie”, zamieszczonego w Nr 24 „Kroniki Tygodnia z 15 czerwca br. Zdjęcie poniżej:

Nie jest to jak się okazuje „Tygodnik Zamojski” jak podpowiadał radnemu Zającowi, a mnie udowadniał Franciszek Suchecki. Nie ma też w tym artykule najmniejszej mojej wypowiedzi na temat Pani Dyrektor SP ZOZ, a tym bardziej na temat pobierania przez nią wynagrodzenia od 13 kwietnia br.

Mam nadzieję, że w tej sytuacji obaj panowie okażą się dżentelmenami i na najbliższej sesji rady powiatu sprostują swoje wypowiedzi.

To mi wystarczy i zaspokoi moje ego.

Przeprosin Panowie od Was nie oczekuję !

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15477

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.