„Polski Ład” – wsparcie finansowe Inwestycji Strategicznych samorządów hrubieszowskich

W poniedziałek 25 października br. Lech Sprawka Wojewoda Lubelski ogłosił wyniki pierwszego, pilotażowego naboru wniosków, który rozpoczął się 2 lipca i trwał do 15 sierpnia 2021 r. W okresie tym każdy samorząd województwa lubelskiego mógł zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie inwestycji. Województwo lubelskie otrzymało do podziału między samorządy 1. 866.558.230,42 zł z tego, 101.500.000,00 zł. zł przypadło dla samorządu województwa lubelskiego, 293.704. 003,66 zł dla samorządów powiatowych oraz 1.471.354 226,76 zł dla samorządów gminnych.

Jak wspomniałem każdy samorząd mógł zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym:

  • 1 wniosek bez kwotowego ograniczenia
  • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie mogła przekroczyć 30 mln zł
  • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie mogła przekroczyć 5 ml

 

Część z tych pieniędzy, w wysokości jak w poniższej tabeli trafi do poszczególnych samorządów powiatu hrubieszowskiego.

 

Lp. Nazwa samorządu (powiatowy, gminny) Kwota ogółem dofinansowania w zł. Cel dofinansowania w zł. (planowane zadanie inwestycyjne)
   1. Hrubieszów miasto   15.660.000,00 1. Rozszerzenie funkcji HOSiR -12.870,000,00

2. Budowa monitoringu miejskiego –2.790.000,00

   2. Hrubieszów gmina   13.580.525,00 1. Budowa budynku Centrum  Dziedzictwa Archeologicznego i Kulturalnego – Labolatorium HIstoriae Gothorum w Wiosce Gotów w Masłomęczu –13..589.525,00
   3. Horodło gmina     8.550.000,00 1. Budowa zespołu boisk wraz z budynkami i amfiteatrem oraz niezbędną infrastrukturą – 8.550.000,00
   4. Werbkowice gmina     7.125.000,00 1. Budowa i modernizacja infrastruktury wodno- kanalizacyjnej w gminie Werbkowice – 7.125.000,00
   5. Powiat Hrubieszowski     5.000.000,00 1. Przebudowa, termomodernizacja, poprawa efektywności energetycznej oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynków ośrodków zdrowia (w Trzeszczanach i Uchaniach jak pani starosta poinformowała na ostatniej sesji rady powiatu) – 5.000.000,00
   6. Gmina Dołhobyczów      4.837.702.10 1. Przebudowa drogi gminnej długości 1,3 km Przewodów – Lipina – 1.692.155,20

2. Przebudowa drogi gminnej w Sulimowie – 1.710.000,00

3. Przebudowa drogi gminnej w Zaręce – 1.435.546,90

   7. Gmina Uchanie      4.246.000,00 1. Budowa wodociągu w Chyżowicach – 3.800.000,00

2. Modernizacja drogi gminnej Nr 111004L, dr. pow. Nr 1861L – Wola Uchańska – dr. woj. Nr 846 od km 0 + 000 do km 0 + 830 – 161.500,00

3. Remont drogi gminnej Nr 111000L do km 1 + 600 w miejscowości Jarosławiec, Wysokie – 285.000,00

    8. Gmina Mircze      4.121.720,22 1. Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami na terenie gminy Mircze – 4.121.720,22
    9. Gmina Trzeszczany      2.970.000,00 1. Termomodernizacja budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w Trzeszczanach – 2.970.000,00

 Ogółem do powiatu hrubieszowskiego w pierwszym rozdaniu trafiło 66.090.947,32 zł. tj. 3,54 % środków skierowanych dla naszego województwa.

Udział województwa lubelskiego w puli środków z tego rozdania w skali całego kraju wynosi 7,84 proc.

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15575

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.