Na 24 lutego zaplanowano Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”. Przewidziana jest m.in. zmiana na funkcji prezesa zarządu.

Na odbytym w ostatni czwartek (13.01) posiedzeniu zarządu Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” podjęto m.in. uchwałę w sprawie zwołania na 24 lutego 2022 r. Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”, które m.in.:

  • rozpatrzy sprawozdanie z działalności stowarzyszenia, zapozna się z wynikami finansowymi i bilansem stowarzyszenia za 2021 r. oraz rozpatrzy wniosek komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium oraz
  • przyjmie plan działania oraz preliminarz przychodów i rozchodów stowarzyszenia na 2022 r.

 

W projekcie Walnego Zgromadzenia przewidziano także zapoznanie się ze  złożoną  na posiedzeniu zarządu moją rezygnacją z funkcji prezesa zarządu, którą pełnię już ponad 20 lat (od założenia w 2001 r. stowarzyszenia), podjęcie uchwały w sprawie jej przyjęcia oraz wybór nowego prezesa zarządu.

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15693

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.