Na wniosek radnych – XXXIX sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Przewodniczący Rady Powiatu zwołał na dzień 4 marca 2022 r. na godz. 10-tą sesję Rady Powiatu w Hrubieszowie. Szkoda tylko, że w zawiadomieniu o zwołaniu sesji dostarczonym radnym oraz zamieszczonym na stronie internetowej starostwa powiatowego nie podał, że sesję zwołuje na wniosek radnych spoza koalicji rządzącej powiatem. Wniosku radnych nie zamieszczono także wraz z informacją o zwołaniu sesji na stronie internetowej starostwa.

Dla porządku pozwalam sobie zauważyć, że na podstawie w/w art. 15 ust. 7 przewodniczący rady zwołuje sesję (nazywaną często nadzwyczajną) na wniosek zarządu powiatu lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady powiatu (w przypadku naszej rady powiatu ta minimalna liczba radnych wynosi 5) i dobrze by było aby mieszkańcy powiatu wiedzieli na czyj wniosek w trybie nadzwyczajnym przewodniczący sesję zwołuje.

Poniżej wniosek radnych wraz z uzasadnieniem oraz zawiadomienie przewodniczącego o zwołaniu sesji.

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15773

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.