Marek Bartkowiak nowym prezesem zarządu Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”

Na wczorajszym (czwartek 10.03) Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” uczestnicy zgromadzenia przyjęli do wiadomości moją rezygnację z funkcji prezesa zarządu stowarzyszenia, którą pełniłem od 2001 r. i wybrali na tę funkcję Marka Bartkowiaka, który należał do grupy inicjatorów jego założenia. Od wielu lat Marek Bartkowiak był członkiem zarządu stowarzyszenia, pełniąc funkcję skarbnika.

Walne Zgromadzenie przyjęło także rezygnację z funkcji wiceprezesa i członka zarządu stowarzyszenia Krzysztofa Bartosiewicza oraz uzupełniło skład o osoby zaproponowane przez nowego prezesa. I w ten oto sposób (nie powiem, że z entuzjazmem) znalazłem się ponownie w składzie zarządu. Tym razem na funkcji wiceprezesa. Funkcję skarbnika stowarzyszenia i jednocześnie członka zarządu powierzono Aurelii Sułkowskiej, która przez wiele lat prowadziła księgowość stowarzyszenia.

Walne Zgromadzenie dokonało oceny działalności stowarzyszenia za 2021 r., przyjęło bilans i rachunek wyników oraz udzieliło zarządowi absolutorium.

Zaplanowane na WZCz w dniu 30 maja 2021 r. przychody na 2021 rok w kwocie 101.706,44 zł., wykonane zostały w wysokości 301.932,83 tj. w 296,86 %, a rok 2021 Stowarzyszenie zamknęło swoją działalność wynikiem dodatnim w wysokości 67.831,66 zł. oraz stanem środków finansowych na koncie Stowarzyszenia w wysokości 149.238,10 zł. zł. Szczegóły dotyczące tej kwestii zawiera bilans oraz rachunek wyników.

Należy przy tym podkreślić, że większość środków finansowych, którymi stowarzyszenie dysponowało w 2021 r. były to środki gromadzone dla naszych beneficjentów (dziewięciu: 6 osoby fizyczne, 2 organizacje pozarządowe, 1 jednostka organizacyjna samorządu) ze zbiórek w ramach odpisów 1 % od podatku dochodowego osób fizycznych z darowizn oraz dotacji MON na organizację XXV Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego – Hrubieszów 2021 (środki pozyskane w ramach konkursu na realizację zadania publicznego powierzonego stowarzyszeniu przez MON).

Walne Zgromadzenie przyjęło ponadto kierunki działalności stowarzyszenia oraz  preliminarz przychodów i rozchodów stowarzyszenia na 2022 rok, który po stronie przychodów i rozchodów zamyka się kwotą 184.5688,10 zł.

Zdecydowana większość tych środków jest przeznaczona na zaspokajanie potrzeb wspomnianych już naszych beneficjentów i działalność statutową stowarzyszenia.

Zaplanowane koszty działalności stowarzyszenia (czynsz za lokal, opłaty za internet i telefon, materiały biurowe i eksploatacja urządzeń biurowych, wynagrodzenie za sporządzenie bilansu) to zaledwie 6500,00 zł. tj. 3,52 % planowanych wydatków.

Członkowie zarządu stowarzyszenia swoje funkcje pełnią społecznie.

Poniżej zdjęcia z obrad WZCz.

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15779

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.