Pierwszy Powiatowy Kongres Nowej Lewicy – Piotr Szeląg Przewodniczącym Powiatowym Nowej Lewicy

Na zdjęciu od lewej: Anna Dymitrasz Wiceprzewodnicząca Powiatowa, Bogdan Wronowski Sekretarz Powiatowy, Piotr Szeląg  Przewodniczący Powiatowy, Czesław Podgórski przewodniczący obrad Kongresu oraz Jerzy Błaziak członek zarządu.

W dniu wczorajszym (sobota, 19.03.2022 r.) odbył się w Hrubieszowie I Powiatowy Kongres Nowej Lewicy. Kongres wybrał władze partii, tj. przewodniczącego partii, radę powiatową i zarząd powiatowy. Pierwszym Przewodniczącym Powiatowym Nowej Lewicy w Hrubieszowie został Piotr Szeląg, który od 2018 r. był Przewodniczącym Rady Powiatowej SLD , a na jego zastępczynię wybrana została Anna Dymitrasz, dotychczasowa działaczka hrubieszowskiego SLD.

Honorowym Przewodniczącym Powiatowym Nowej Lewicy przez aklamację został Janusz Jerzy Pasieka.

Przewodniczący powiatowy partii reprezentuje organizację powiatową na zewnątrz, kieruje pracami zarządu powiatowego, zwołuje ogólne zebranie organizacji powiatowej oraz zwołuje radę powiatową i zarząd powiatowy.

W skład rady powiatowej weszli oprócz przewodniczącego i wiceprzewodniczącej partii członkowie zarządu powiatowego (Bogdan Wronowski – sekretarz organizacji powiatowej i Jerzy Błaziak – dotychczasowy skarbnik w SLD), Krzysztof Bożek – Wójt Gminyy Horodło oraz Zofia Patkowska i Wiesław Wiśniewski.

Zarząd powiatowy partii tworzą Piotr Szeląg Przewodniczący Powiatowy i Anna Dymitrasz Wiceprzewodnicząca Powiatowa oraz wymienieni wcześniej jako członkowie zarządu wchodzący w skład rady powiatowej Bogdan Wronowski i Jerzy Błaziak.

W Kongresie oprócz członków partii z terenu powiatu uczestniczyli także m.in. Jacek Czerniak Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Wojewódzki Nowej Lewicy, Piotr  Zawrotniak Sekretarz Wojewódzki Nowej Lewicy oraz Wiktor Sadowski Nowej Lewicy w województwie Lubelskim.

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15789

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.