Kilka refleksji po ostatniej sesji Rady Powiatu

Chociaż porządek obrad ostatniej sesji rady powiatu (czwartek, 31.03.2022 r.) był bogaty i dotyczył w większości bardzo ważnych spraw dotyczących m.in. bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa sanitarnego, problemów osób niepełnosprawnych, spraw z zakresu pomocy społecznej oraz budżetu powiatu, to najwięcej emocji i niejednokrotnie ostrej dyskusji radnych wywołał projekt uchwały dotyczący rozpatrzenia skargi pani Marty Wierzbickiej na działalność starosty hrubieszowskiego.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu uznała skargę za bezzasadną. Do stanowiska komisji przychylili się radni koalicji rządzącej powiatem, która mając na sali obrad jednego radnego więcej, głosami 9 do 8 przyjęła stosowny projekt uchwały.

Nie mam zamiaru zajmować się w niniejszym wpisie przebiegiem dyskusji ponieważ zapewne wielu mieszkańców powiatu obserwowało przebieg obrad i przysłuchiwało się dyskusji korzystając z transmisji internetowej z przebiegu obrad rady.

Nie mogę jednak nie zwrócić uwagi – co uczyniłem także podczas procedowania tego punktu obrad na sesji – na fakt, że komisja badając skargę nie pokusiła się o wysłuchanie skarżącej, co moim zdaniem jest poważnym uchybieniem.

Pośrednio z punktem porządku obrad dotyczącym skargi pani Wierzbickiej na działalność starosty, korespondował kolejny punkt obrad rady, a mianowicie dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały rady powiatu w sprawie zmiany składu osobowego komisji skarg, wniosków i petycji, który do porządku obrad rady został wprowadzony na wniosek klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości okręgów 3, 4 i 5.

W projekcie tym wnioskodawcy wnosili o uzupełnienie składu komisji o radną Marcelinę Pogódź-Kukiełkę, członkinię w/w klubu radnych PiS, uzasadniając swoją inicjatywę tym, że zgodnie z art. 16a ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym oraz § 49 ust. 1 statutu powiatu, w skład komisji skarg, wniosków i petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów radnych.

Głosowanie tego projektu uchwały zakończyło się wynikiem remisowym 9 : 9 głosów, a więc uchwała nie została podjęta.

Była to już druga próba powołania radnej Marceliny Pogódź-Kukiełka do składu komisji skarg, wniosków i petycji. Pierwsza podjęta na sesji 28 kwietnia 2021 r. także nie powiodła się gdyż wynik głosowania również nie został rozstrzygnięty (8 : 8).

W skład komisji skarg, wniosków i petycji wchodzi aktualnie tylko troje radnych: Anna Jabłońska – przewodnicząca oraz Danuta Kozłowska i Jerzy Czerw – członkowie. Radne Anna Jabłońska i Danuta Kozłowska reprezentują klub radnych PSL, a Jerzy Czerw jest radnym z listy PSL. Pozostałe dwa kluby radnych nie mają swoich reprezentantów w składzie tej komisji.

Moim zdaniem jest to ewidentne, permanentne i świadome naruszanie porządku prawnego opisanego w przywoływanych przez klub radnych PiS, przepisach ustawy o samorządzie powiatowym i statucie powiatu.

W sprawie pilnej potrzeby, pozytywnego rozstrzygnięcia tej sprawy złożyłem na sesji formalny wniosek.

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15805

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.