Odpowiedź na wniosek zgłoszony na sesji 29 kwietnia br.

W dniu wczorajszym (22.06) otrzymałem odpowiedź na mój wniosek zgłoszony na sesji rady powiatu w dniu 29 kwietnia br. Pisałem o tym we wpisie z 7 czerwca br. czytaj TUTAJ

W piśmie BRZ.003.51.2022, datowanym na dzień 13 czerwca br., podpisanym przez Pana Marka Katę  Wicestarostę Hrubieszowskiego, zawierającym odpowiedź na mój wniosek napisano m.in. cytuję „Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie informuje, iż przedmiotowy remont (dot. ul. Polnej) został zrealizowany w obrębie skrzyżowania ul. Polnej i ul. Mickiewicza, w ramach zadania pn: Remont chodników przy drogach powiatowych będących w administracji Powiatowego Zarządu Dróg w Hrubieszowie w granicach istniejącego pasa drogowego na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów”. Pełna treść odpowiedzi na wniosek TUTAJ

Nie chcę dociekać czy ten skrawek chodnika widoczny na powyższym zdjęciu to jeszcze ulica Adama Mickiewicza, czy już ul. Polna. Tym bardziej, że w żaden sposób nie koresponduje to z wnioskami mieszkańców Osiedla Polna w sprawie remontu chodnika w tej ulicy.

Zastanawia mnie tylko jak to możliwe, że informacja zawarta w „Ocenie stanu techniocznego dróg powiatowych powiatu hrubieszowskiego” wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., „Raporcie o stanie powiatu hrubieszowskiego za rok 2021 r.” oraz udzielonej odpowiedzi na mój wniosek z 29 kwietnia br. różni się od tej zawartej w „Sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu powiatu hrubieszowskiego za 2021 r.”, które m.in. stanowi podstawę do udzielenia absolutorium zarządowi za 2021r. i uzyskało pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej.

A w sprawozdaniu na str. 7 wykazano, że remontu chodników w Hrubieszowie dokonano w :

  • ul. Mickiewicza – koszt remontu 61.258,60 zł
  • ul. Królowej Jadwigi – koszt remontu 83.937,60 zł
  • ul. Narutowicza – koszt remontu 45.831,51 zł
  • ul. Targowa – koszt remontu 13.079,55 zł

Łączny koszt remontu tych chodników wg sprawozdania wyniósł 204.107,26 zł i jest niższy tylko o 0,20 zł. od wartości podawanej łącznie z remontem chodnika w ul. Polnej.

Wygląda więc na to, że koszt remontu chodnika w ul. Polnej, która wymieniana jest we wcześniejszych dokumentach w w/w grupie chodników remontowanych w 2021 r. wyniósł zaledwie 0,20 zł.

Dla porządku informuję, że według sprawozdania w 2021 r. na terenie miasta przeprowadzono jeszcze remont chodnika w ul. Ciesielczuka – koszt 49.999,50 zł oraz kontynuowano budowę chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Grabowieckiej – koszt 177.707,31 zł.

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15964

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.