W Dołhobyczowie powstaną pierwsze w powiecie hrubieszowskim mieszkania chronione

Na ostatniej (czwartek, 30.06.2022 r.) sesji Rady Powiatu w Hrubieszowie, rada powiatu pozytywnie ustosunkowała się do wniosku Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Hrubieszowie z 15 czerwca br. i podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 15 lat dla w/w stowarzyszenia w trybie bezprzetargowym nieruchomości po byłym Zespole Szkół w Dołhobyczowie w dzierżawę. W obiekcie tym stowarzyszenie zamierza zorganizować mieszkania chronione dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia i umożliwia zawarcie umowy dzierżawy Zarządu Powiatu ze Stowarzyszeniem oraz formalne, protokólarne przekazanie tej nieruchomości w użytkowanie przez Stowarzyszenie i podjęcie przez nie działań w kierunku utworzenia mieszkań chronionych.

Biorąc pod uwagę dotychczasowy stan zagospodarowania tej nieruchomości (co widać na powyższych zdjęciach) oraz brak w powiecie mieszkań chronionych należy ocenić powyższą decyzję rady powiatu pozytywnie i mieć nadzieję, że przedsięwzięcie stowarzyszenia przy wsparciu samorządu powiatowego i podmiotów zewnętrznych zostanie zrealizowane, a obiekt uratowany przed dewastacją.

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15981

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.