Sprawozdanie z realizacji XXV Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego – Hrubieszów 2021 przyjęte

Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” zostało oficjalnie poinformowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej, że sprawozdanie z organizacji XXV Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego – Hrubieszów 2021 zostało przyjęte bez uwag co oznacza, że powierzone przez Ministra Obrony Narodowej do wykonania zadanie publiczne zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową ze stowarzyszeniem. Zadanie to Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” realizowało w partnerstwie z 2.Hrubieszowskim Pułkiem Rozpoznawczym im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” oraz Hrubieszowskim Domem Kultury.

W festiwalu udział wzięło 148 wykonawców z terenu całej Polski, a w trakcie jego trwania w dniach 18 – 21 listopada 2021 r. zorganizowano pięć koncertów konkursowych oraz koncert inauguracyjny i koncert galowy. Wszystkie koncerty festiwalowe były pierwszy raz transmitowane przez Hrubieszowską Telewizję Kablową.

Na organizację festiwalu w postępowaniu konkursowym stowarzyszenie otrzymało dotację z MON w kwocie 144.550,00 zł., którą wykorzystano w kwocie 117.127,73 zł. Zaoszczędzona część dotacji (27.422,27 zł.) została zwrócona do budżetu MON. Stało się  tak przede wszystkim dlatego, że  z usług hotelowych część wykonawców zrezygnowała (dotyczy przede wszytkim wykonawców z woj. lubelskiego), a niektórzy swój pobyt w Hrubieszowie skracali (przyjeżdżali dopiero w dniu ich występów lub bezpośrednio po występie wyjeżdżali). Część tych skróconych pobytów spowodowana była m.in. ciągłym zagrożeniem koronawirusem. Na tych usługach stowarzyszenie zaoszczędziło 25.568,11 zł. dotacji. Pozostałe oszczędności dotacji w kwocie 1.854,16 zł. wystąpiły na drobniejszych zadaniach festiwalowych.

Ze względu na to, że nie wszystkie zaoszczędzone środki z dotacji mogły być wykorzystane na zadania określone w preliminarzu wydatków ztwierdzonych przez MON, stowarzyszenie dołożyło do kosztów organizacji festiwalu środki pozyskane w kwocie 16.000,00 zł. od sponsorów. 15.000,00 zł. z tych środków przeznaczonych zostało na dopłaty do wynagrodzenia członków Rady Artystycznej, a pozostałe 1.000,00 zł. na dofinansowanie zakupu nagród dla wykonawców oraz dofinansowanie kosztów wykonania plakatów festiwalowych.

Na temat festiwalu można przeczytać na blogu TUTAJ,  TUTAJ, TUTAJ  i TUTAJ

W związku z pytaniami czy festiwal odbędzie się także w 2022 r. informuję, że zarząd stowarzyszenia wystąpił do MON o uwzględnienie tego zadania w tegorocznych zadaniach publicznych powierzanych przez MON do realizacji organizacjom pożytku publicznego.

Do chwili obecnej MON konkursu na realizację tego zadania nie ogłosił, a ponadto w sytuacji gdyby nasz wniosek został uwzględniony to wcale nie oznacza, że nasze stowarzyszenie konkurs wygra i będzie to zadanie realizować.

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15989

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.