Konkurs na XXVI Ogólopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego – Hrubieszów 2022 ogłoszony

Na wniosek Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. XXVI Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego – Hrubieszów 2022.

Na sfinansowanie kosztów tego zadania, które powinno być zrealizowane w okresie od 15 września do 15 grudnia 2022 r. Minister przeznaczył kwotę dotacji w wysokości do 170 tys. zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu, wyłoniony w drodze konkursu realizator zadania w ramach otrzymanej dotacji będzie mógł sfinansować m.in. koszty:

  • pracy Rady Artystycznej Festiwalu,
  • przeprowadzenia warsztatów artystycznych dla uczestników festiwalu (wykonawców z klubów wojskowych),
  • zabezpieczenia logistycznego i  organizacyjnego, w tym: zapewnienia noclegów i wyżywienia wykonawców (150) oraz Rady Artystycznej Festiwalu,
  • przygotowania pomieszczeń do przeprowadzenia festiwalu: wykonania scenografii, zabezpieczenia profesjonalnego nagłośnienia i oświetlenia koncertów, wykonania dokumentacji filmowo-fotograficznej, wykonania informatora o festiwalu i jego uczestnikach,wynajęcia konferansjera, wykonania materiałów reklamowych promujących festiwal, zabezpieczenia nagród rzeczowych dla wykonawców w kategorii solista i w kategorii zespół wokalno-instrumentalny, zabezpieczenia uczestników koncertów konkursowych w wodę, herbatę, kawę i słodycze, ubezpieczenia festiwalu i jego uczestników.

Ostateczny termin złożenia ofert w kancelarii jawnej Ministerstwa Obrony Narodowej Minister wyznaczył na dzień 12 sierpnia 2022 r. na godz. 16;15, a ostateczny termin dokonania oceny merytorycznej złożonych i zakwalifikowanych do tej oceny ofert minister określił na dzień 30 sierpnia 2022 r.  

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=16008

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.