27 października 2022 r. XLV sesja Rady Powiatu

Działając na podstawie art. 15, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ) Przewodniczący Rady zwołał  XLV sesję Rady Powiatu w Hrubieszowie, która odbędzie się 27 października br. godz. 1300  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Narutowicza 34.

Proponowany porządek obrad rady przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Powiatu z dnia 29 września 2022 r.
 5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Starosty z wykonania uchwał Rady oraz z

    informacją o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

 1. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu

    Hrubieszowskiego za rok szkolny 2021/2022.

 1. Zapoznanie się z informacją Przewodniczącego Rady Powiatu o wynikach

    analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2021 rok przez radnych Rady Powiatu w

    Hrubieszowie.

 1. Zapoznanie się z informacją Starosty Hrubieszowskiego o wynikach analizy

    oświadczeń majątkowych złożonych za 2021 rok przez członków Zarządu Powiatu,          

    kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz osoby

    wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii

    Rzymskokatolickiej p.w. MBNP w Hrubieszowie.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii

      Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia NMP w Kryłowie.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za

      usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym

      oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji     

      usunięcia pojazdu obowiązujących w 2023 roku.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy

      Powiatu Hrubieszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi

      podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy

      finansowej.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale

      budżetowej na rok 2022.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wnioski i oświadczenia radnych.
 3. Wnioski i oświadczenia obywatelskie.
 4. Zakończenie obrad.

 

Z informacją o zwołaniu XLV sesji, proponowanym porządkiem obrad oraz projektami uchwał i materiałami na sesję można się zapoznać na stronie internetowej Starostwa Powiatowego, patrz TUTAJ

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=16138

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.