Fundacja im. Stefana i Krystyny Du Chateau pozbywa się nieruchomości

Obradująca wczoraj (piątek, 03.03) Rada Honorowa Fundacji Kultury i Przyjaźni Polsko-Francuskiej im. Stefana i Krystyny Małżonków Du Chateau w Hrubieszowie, podjęła dwie istotne dla dalszej działalności Fundacji i interesów miasta Hrubieszowa decyzje.

 

Mianowicie Rada Honorowa Fundacji podjęła decyzję o przekazaniu nieodpłatnym na rzecz miasta siedziby Fundacji przy ul. 3-go Maja 10, warunkując jej realizację zgodą miasta na bezpłatne korzystanie przez Fundację z pomieszczeń wykorzystywanych na jej działalność statutową.

 

Drugą istotną decyzją podjętą przez Radę, jest odwołanie dotychczasowego zarządu Fundacji, który po śmierci Stanisława Krasnopolskiego składał się tylko z dwóch osób tj. Włodzimierza Piątkowskiego – prezesa zarządu, przebywającego od kilku miesięcy na zwolnieniu lekarskim i Bogumiły Dragan-Szkodzińskiej – wiceprezesa zarządu, która w ub. tygodniu złożyła rezygnację z członkowstwa w zarządzie.

 

Konsekwencją decyzji pierwszej będzie to, że Fundacja będzie musiała zrezygnować z prowadzenia działalności gospodarczej, przede wszystkim wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych, a tym samym znaleźć inne źródła finansowania swojej działalności, natomiast miasto przejmując ten budynek być może „uratuje” projekt pt. „Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno – gospodarcze miasta”, który w konkursie „Modelowa Rewitalizacja miast” został wysoko oceniony i uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju w kwocie 2.671.515 zł. tj. 90 % jego wartości.

 

Krótko mówiąc byłaby to być może szansa na uratowanie projektu wywołanego perturbacjami związanymi z pozyskaniem przez miasto budynku przy ul. Targowej 7.

 

Nie ma co ukrywać, że takie rozwiązanie jest także „ratunkiem” dla budynku – siedziby Fundacji, który jest w bardzo złym stanie technicznym, a Fundacji po prostu nie stać na jego generalny remont.

 

Przyznam się, że decyzja ta, jeżeli się zmaterializuje – na przyjęcie budynku musi wyrazić zgodę jeszcze Rada Miejska – będzie dla mnie miłym zaskoczeniem, bowiem jeszcze kilka tygodni temu (po wybraniu mnie przez Radę Fundacji do jej zarządu, a przed zmianą w KRS, do której w związku z potrzebą zmiany składu całego zarządu ostatecznie nie doszło), gdy zaproponowałem w formie bardzo luźnej, rozmowę z władzami miasta na temat ewentualnego przejęcia przez miasto mieszkań, którymi dysponuje Fundacja, wywołałem burzliwą dyskusję oraz zdecydowany sprzeciw niektórych członków Rady, przeciwnych wyzbywaniu się przez Fundację posiadanych nieruchomości.

 

Niestety na wczorajszym posiedzeniu nie udało się Radzie powołać nowego zarządu Fundacji. Z prostego, ale moim zdaniem wiele mówiącego powodu. Z powodu braku chętnych podjęcia się tych obowiązków.

 

Do zaproponowanego pięcioosobowego składu zarządu udało się „pozyskać” dwóch pracowników urzędu miejskiego, czyli można by powiedzieć, że kandydatów desygnowanych przez burmistrza miasta. Pozostałych trzech póki co nie ma.

 

Miejmy nadzieję, że jest to stan przejściowy i krótkotrwały.

 

Inaczej bowiem oznaczać to będzie likwidację Fundacji, a bardziej dosadnie, zmarnowanie inicjatywy, wysiłku i nie ma co ukrywać wcale nie małych pieniędzy profesora Du Chateau, który przecież jest honorowym obywatelem naszego miasta.

 

Fundacja została utworzona w m-cu czerwcu 1994 r., a akt notarialny jej ustanowienia został sporządzony w Kancelarii Notarialnej notariusza Jacka Łacińskiego w dniu 7 czerwca 1994 r. Link do treści aktu notarialnego TUTAJ

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=3463

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.