Pierwsze weto Prezydenta Andrzeja Dudy

Pan Prezydent Andrzej Duda zaskoczył wczoraj (środa, 12.07) wszystkich, odmawiając podpisania ustawy z 8 czerwca br. o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych i przekazując ją do Sejmu celem ponownego rozpatrzenia. Najbardziej zaskoczeni byli przede wszystkim politycy, i to zarówno z obozu rządzącego jak i z opozycji.

 

Jeżeli zważyć, że jest to pierwsze weto Prezydenta Dudy (za rządów PIS), to rzeczywiście wydarzenie jest warte odnotowania, a nawet zapisania w annałach polskiego parlamentaryzmu.

 

Od wczoraj w dyskusjach publicznych oraz w mediach, zwraca się uwagę, że powodem zawetowania przez prezydenta tej ustawy był zawarty w niej zapis dający RIO prawo oceny działalności kontrolowanych organów samorządowych także pod względem gospodarności.

 

Otóż moim zdaniem nie do końca tak jest. Nie to było głównym powodem weta. Wynika to zresztą z uzasadnienia tej decyzji, podanego przez Kancelarię Prezydenta, w której czytamy m.in., że:

 

„Kwestia poddana pod ponowne rozpatrzenie przez Sejm dotyczy wprowadzanej ustawą możliwości natychmiastowego odwołania wójta (burmistrza albo prezydenta miasta), rozwiązania zarządu powiatu lub województwa, jak też możliwości natychmiastowego zawieszenia organów poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, w tym rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, w związku z negatywną opinią regionalnej izby obrachunkowej w sprawie programu postępowania naprawczego. Zasady realizacji programów postępowania naprawczego określa art. 240a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, który wskazuje przesłanki wezwania do opracowania programu, procedurę jego przyjęcia, wymagania, jakie powinien spełniać program, oraz obostrzenia mające zastosowanie w trakcie jego realizacji.

Obecnie opinia negatywna izby do programu postępowania naprawczego niweluje jedynie możliwość samodzielnego uchwalenia budżetu przez jednostkę samorządową. W takich przypadkach budżet ustala regionalna izba obrachunkowa”.

 

I dalej:

 

„Istnieje wątpliwość, czy proponowany tryb odwołania albo zawieszenia organu jednostki samorządowej, w połączeniu z rozszerzeniem o kryterium gospodarności przedmiotowego zakresu kontroli spraw finansowych samorządu, nie stanowi nadmiernej ingerencji w samodzielność jednostek samorządu terytorialnego”.

 

To właśnie ta wątpliwość – i słusznie – była przede wszystkim powodem zawetowania powyższej ustawy.

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=3947

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.