«

»

Wydrukuj to Wpis

Nadal nie wiadomo co z ponownym otwarcie Biura Obsługi Klienta PGE S.A. w Hrubieszowie

W widocznym na zdjęciu biurowcu oraz sąsiadującym z nim zapleczu, zlokalizowanym przy ul Kolejowej 41 w Hrubieszowie do maja 2012 r. gospodarzem był Rejonowy Zakład Energetyczny w Hrubieszowie. O budowę tej bazy kierownictwo Rejonu Energetycznego i władze hrubieszowskie zabiegały prawie 10 lat, a trud ten został uwieńczony przekazaniem 15 września 1979 r. nowej bazy do użytku (wcześniej RE i posterunek energetyczny mieścili się przy ul. Partyzantów 17).

 

Po kolejnych reorganizacjach w obiektach tych w ostatnich latach przed likwidacją prowadziły swoją działalność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość Rejonowy Zakład Energetyczny i PGE Obrót S.A. placówka w Hrubieszowie.

 

Pomimo protestów pracowników RE, mieszkańców powiatu i co prawda spóźnionych, ale także protestów władz samorządowych, w maju 2012 r. zlikwidowany został Rejonowy Zakład Energetyczny, w marcu 2013 r. placówka PGE Obrót S.A., a w listopadzie 2013 r. nawet Biuro Obsługi Klienta PGE Obrót S.A.

 

Warto przy tym zauważyć, że jeszcze 22 sierpnia 2012 r. Piotr Boratyn, dyrektor Oddziału PGE S.A. Obrót w Zamościu, pisemnie zapewniał starostę hrubieszowskiego, „że w chwili obecnej nie ma decyzji w sprawie likwidacji Biura Obsługi Klienta w Hrubieszowie”. Kopia pisma poniżej.

Co warte były te zapewnienia przekonaliśmy się niebawem.

 

Od listopada 2013 r. mieszkańcy powiatu hrubieszowskiego swoje sprawy związane z dostawą i zakupem energii elektrycznej muszą załatwiać w Biurze Obsługi Klienta w Zamościu.

 

Sytuacja ta jest dużym obciążeniem dla odbiorców energii elektrycznej i dlatego zrodziła się obywatelska inicjatywa, upomnienia się o ponowne otwarcie w Hrubieszowie BOK PGE S.A.

 

Petycję w tej sprawie, skierowaną do Ministerstwa Energetyki, poparło swoimi podpisami 4122 mieszkańców powiatu. Inicjatywę na wniosek radnej Małgorzaty Wojturskiej na sesji w dniu 30 marca 2017 r. poparła także Rada Powiatu, zainteresowały się nią także media lokalne.

 

Obiecująco wyglądało także stanowisko Ministerstwa Energii, wyrażone w korespondencji Marka Drzewieckiego, zastępcy dyrektora Departamentu Nadzoru w Ministerstwie Energii, skierowanej do Henryka Baranowskiego, prezesa zarządu PGE S.A. Jak donosiła w tamtym czasie Kronika Tygodnia z 23 maja 2017 r. w artykule „Minister poparł decyzję”, dyrektor Drzewiecki napisał m.in. „Jednocześnie zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie podjęcia działań mających na celu ułatwienie mieszkańcom dostępu do punktów obsługi (…). Standardy obsługi odbiorców powinny w ocenie Ministerstwa Energii być bardziej pro obywatelskie, tak aby wspierać obywateli w rozwiązywaniu ich problemów”.

 

I co ?

 

A no nic. Biura Obsługi Klienta PGE Obrót S.A. jak nie było, tak nie ma nadal.

 

Postanowiłem więc zapytać w Oddziale Spółki w Zamościu kiedy zostanie uruchomione Biuro Obsługi Klienta w Hrubieszowie ?

 

Uczyniłem to drogą mailową. Tą samą drogą w dniu 22 sierpnia br. otrzymałem odpowiedź, podpisaną przez panią Monikę Świderską z Biura Telefonicznej Obsługi Klienta Contact Center PGE Obrót S.A., a brzmi ona następująco:

 

„Na chwilę obecną nie ma my informacji o terminie otwarcia Biura Obslugi Kilenta w Hrubieszowie”, (pisownia oryginalna).

 

Po co wracam do tej sprawy ?

 

A no po to żeby się nie poddawać i o swoje sprawy walczyć. Nikt bowiem za nas tego nie zrobi.

 

Większego zaangażowania oczekuję także ze strony samorządów. To nie może być jednorazowa akcja, a permanentne działanie aż do pozytywnego skutku.

 

Samorządy, a szczególnie na takim terenie jak Zamojszczyzna mają w ręku ważny argument. Są w grupie największych klientów PGE Obrót S.A. i warto to wykorzystać w rozmowach z władzami Spółki.

 

Biura Obsługi Klienta PGE Obrót S.A. funkcjonują w Biłgoraju, Tomaszowie Lub. i Zamościu. W miastach będących siedzibą powiatów na Zamojszczyźnie nie ma go tylko w Hrubieszowie.

 

Pytam się w czym my jesteśmy gorsi ?

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=4052

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>