Nadal nie wiadomo co z ponownym otwarciem Biura Obsługi Klienta PGE S.A. w Hrubieszowie

W widocznym na zdjęciu biurowcu oraz sąsiadującym z nim zapleczu, zlokalizowanym przy ul Kolejowej 41 w Hrubieszowie do maja 2012 r. gospodarzem był Rejonowy Zakład Energetyczny w Hrubieszowie. O budowę tej bazy kierownictwo Rejonu Energetycznego i władze hrubieszowskie zabiegały prawie 10 lat, a trud ten został uwieńczony przekazaniem 15 września 1979 r. nowej bazy do użytku (wcześniej RE i posterunek energetyczny mieścili się przy ul. Partyzantów 17).

Po kolejnych reorganizacjach w obiektach tych w ostatnich latach przed likwidacją prowadziły swoją działalność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość Rejonowy Zakład Energetyczny i PGE Obrót S.A. placówka w Hrubieszowie.

Pomimo protestów pracowników RE, mieszkańców powiatu i co prawda spóźnionych, ale także protestów władz samorządowych, w maju 2012 r. zlikwidowany został Rejonowy Zakład Energetyczny, w marcu 2013 r. placówka PGE Obrót S.A., a w listopadzie 2013 r. nawet Biuro Obsługi Klienta PGE Obrót S.A.

Warto przy tym zauważyć, że jeszcze 22 sierpnia 2012 r. Piotr Boratyn, dyrektor Oddziału PGE S.A. Obrót w Zamościu, pisemnie zapewniał starostę hrubieszowskiego, „że w chwili obecnej nie ma decyzji w sprawie likwidacji Biura Obsługi Klienta w Hrubieszowie”. Kopia pisma poniżej.

Co warte były te zapewnienia przekonaliśmy się niebawem.

Od listopada 2013 r. mieszkańcy powiatu hrubieszowskiego swoje sprawy związane z dostawą i zakupem energii elektrycznej muszą załatwiać w Biurze Obsługi Klienta w Zamościu.

Sytuacja ta jest dużym obciążeniem dla odbiorców energii elektrycznej i dlatego zrodziła się obywatelska inicjatywa, upomnienia się o ponowne otwarcie w Hrubieszowie BOK PGE S.A.

Petycję w tej sprawie, skierowaną do Ministerstwa Energetyki, poparło swoimi podpisami 4122 mieszkańców powiatu. Inicjatywę na wniosek radnej Małgorzaty Wojturskiej na sesji w dniu 30 marca 2017 r. poparła także Rada Powiatu, zainteresowały się nią także media lokalne.

Obiecująco wyglądało także stanowisko Ministerstwa Energii, wyrażone w korespondencji Marka Drzewieckiego, zastępcy dyrektora Departamentu Nadzoru w Ministerstwie Energii, skierowanej do Henryka Baranowskiego, prezesa zarządu PGE S.A. Jak donosiła w tamtym czasie Kronika Tygodnia z 23 maja 2017 r. w artykule „Minister poparł decyzję”, dyrektor Drzewiecki napisał m.in. „Jednocześnie zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie podjęcia działań mających na celu ułatwienie mieszkańcom dostępu do punktów obsługi (…). Standardy obsługi odbiorców powinny w ocenie Ministerstwa Energii być bardziej pro obywatelskie, tak aby wspierać obywateli w rozwiązywaniu ich problemów”.

I co ?

A no nic. Biura Obsługi Klienta PGE Obrót S.A. jak nie było, tak nie ma nadal.

Postanowiłem więc zapytać w Oddziale Spółki w Zamościu kiedy zostanie uruchomione Biuro Obsługi Klienta w Hrubieszowie ?

Uczyniłem to drogą mailową. Tą samą drogą w dniu 22 sierpnia br. otrzymałem odpowiedź, podpisaną przez panią Monikę Świderską z Biura Telefonicznej Obsługi Klienta Contact Center PGE Obrót S.A., a brzmi ona następująco:

„Na chwilę obecną nie ma my informacji o terminie otwarcia Biura Obslugi Kilenta w Hrubieszowie”, (pisownia oryginalna).

Po co wracam do tej sprawy ?

A no po to żeby się nie poddawać i o swoje sprawy walczyć. Nikt bowiem za nas tego nie zrobi.

Większego zaangażowania oczekuję także ze strony samorządów. To nie może być jednorazowa akcja, a permanentne działanie aż do pozytywnego skutku.

Samorządy, a szczególnie na takim terenie jak Zamojszczyzna mają w ręku ważny argument. Są w grupie największych klientów PGE Obrót S.A. i warto to wykorzystać w rozmowach z władzami Spółki.

Biura Obsługi Klienta PGE Obrót S.A. funkcjonują w Biłgoraju, Tomaszowie Lub. i Zamościu. W miastach będących siedzibą powiatów na Zamojszczyźnie nie ma go tylko w Hrubieszowie.

Pytam się w czym my jesteśmy gorsi ?

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=4052

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.