Nam ta Ziemia od innych droższa – motto kandydatów na radnych KWW Hrubieszowskie Porozumienie Lewicy – Lista Nr 14

                                          Lista Nr 14

Kandydatami na radnych do Rady Powiatu Hrubieszowskiego w wyborach samorządowych 2018 z listy Komitetu Wyborczego Wyborców – Hrubieszowskie Porozumienie Lewicy są osoby z dużym doświadczeniem w pracy samorządowej, a jednocześnie z pewnym dystansem do tego co kiedyś sami robili oraz do tego co w samorządzie powiatu hrubieszowskiego dzieje się dzisiaj.

Wśród kandydatów są również takie osoby dla których start w zbliżających się wyborach jest doświadczeniem całkowicie nowym.

Taki dobór kandydatów powinien gwarantować  dobrą perspektywę w przyszłej pracy samorządu powiatowego i jego struktur dla dobra naszego powiatu.

A oto i oni.

Okręg wyborczy Nr 1 – Hrubieszów miasto – Lista Nr 14

      

                                               

 1. Anna Maria Lecka, lista Nr 14 poz. 1 – zam. Gozdów, z wykształcenia technik budowlany, wieloletnia Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta w  Hrubieszowie, radna Rady Miejskiej w Hrubieszowie w latach 1994 – 1998 oraz Rady Powiatu Hrubieszowskiego w kadencji 2006 – 2010, od sierpnia br. na emeryturze. Nie należy do żadnej partii politycznej.
 2. Andrzej Pawluk vel Kiryczuk, lista Nr 14 poz. 2 – zam. Hrubieszów, wykształcenie średnie ogólne, wieloletni pracownik Urzędu Gminy Hrubieszów oraz Urzędu Miejskiego w Hrubieszowie, aktualnie na emeryturze. Nie należy do żadnej partii politycznej.
 3. Aniela Stanisława Szeląg, lista Nr 14 poz. 3 – zam. Hrubieszów, wykształcenie wyższe, emerytowana nauczycielka biologii. Nie należy do żadnej partii politycznej.
 4. Krzysztof Tondos, lista Nr 14 poz. 4 – zam. Hrubieszów, wykształcenie wyższe oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania, emerytowany oficer Wojska Polskiego, wieloletni dyrektor spółki PKP, aktualnie prowadzi własną działalność gospodarczą. Nie należy do żadnej partii politycznej.
 5. Zdzisław Szczepan Kosakowski, lista Nr 14 poz. 5 – zam. Hrubieszów, wykształcenie wyższe, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych i Międzynarodowej Szkole Menedżerów, wieloletni pracownik administracji państwowej i samorządowej, m.in. pierwszy starosta hrubieszowski, obecnie emeryt oraz działacz organizacji pozarządowych . Autor i wydawca bloga „SuflerObywatelski”. Nie należy do żadnej partii politycznej.

Okręg wyborczy Nr 4 – gminy Horodło, Trzeszczany i Uchanie – lista Nr 14

       

                                           

 1. Regina Honorata Iwan, lista Nr 14 poz. 1 – zam. Horodło, wykształcenie średnie zawodowe, obecnie na emeryturze, przewodnicząca Koła KGW w Horodle, członkini zespołu śpiewaczego „Nadburzanie” oraz Klubu Seniora. W 2017 r. odznaczona przez Ministra Rolnictwa odznaką honorową „Zasłużony Dla Rolnictwa”. Nie należy do żadnej partii politycznej.
 2. Dorota Borys, lista Nr 14 poz. 2 – zam. Trzeszczany, wykształcenie średnie zawodowe, instruktorka tańca i sportu, w okresie jesienno-zimowym prowadzi zajęcia fitness. Nie należy do żadnej partii politycznej.
 3. Zbigniew Wincenty Budzyński, lista Nr 14 poz. 3 – zam. Drohiczany, wykształcenie wyższe, nauczyciel w SP w Uchaniach, radny Gminy Uchanie w latach 2010 – 2014, działacz ZNP. Nie należy do żadnej partii politycznej.
 4. Adam Zezula, lista Nr 14 poz. 4 – zam. Kopyłów, wykształcenie wyższe, nauczyciel historii i WOS w ZS Nr 3 im. T. Kościuszki w Hrubieszowie oraz w SP w Szpikołosach. Nie należy do żadnej partii politycznej.
 5. Piotr Smoleński, lista Nr 14 poz. 5 – zam. Uchanie, emerytowany policjant. Nie należy do żadnej partii politycznej.

Okręg wyborczy Nr 5 – gmina Werbkowice – lista Nr 14

      

                                                                     

 1. Bogumiła Szura, lista Nr 14 poz. 1 – zam. Werbkowice, wykształcenie wyższe, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS, była wieloletnia pracownica starostwa powiatowego w Hrubieszowie, była dyrektorka GOK w Werbkowicach oraz działaczka kultury, obecnie na emeryturze. Nie należy do żadnej partii politycznej.
 2. Barbara Danuta Sołtysiak, lista Nr 14 poz. 2 – zam. Werbkowice, wykształcenie średnie zawodowe, wieloletnia pracownica Cukrowni Werbkowice. Nie należy do żadnej partii politycznej.
 3. Józef Kazimierz Kurowski, lista Nr 14 poz. 3 – zam. Terebiniec, wykształcenie wyższe techniczne oraz studia podyplomowe, prowadzi samodzielnie działalność gospodarczą. Nie należy do żadnej partii politycznej.
 4. Daniel Kopera, lista Nr 14 poz. 4 – zam. Werbkowice, wykształcenie średnie techniczne, obecnie na  emeryturze. Nie należy do żadnej partii politycznej.

Lista Nr 14

Deklaracja programowa

kandydatów Komitetu Wyborczego Wyborców – Hrubieszowskie Porozumienie Lewicy na radnych do rady powiatu hrubieszowskiego w wyborach 21 października 2018 r.

                                                                                                       Nasze motto to:

                                                                                                       Nam ta Ziemia od innych droższa

Kierując się tym mottem oraz dobrem mieszkańców Ziemi Hrubieszowskiej deklarujemy, że w przypadku powierzenia nam mandatów radnych bez względu na to gdzie przyjdzie nam te mandaty sprawować – uczestnicząc we władzach powiatu czy będąc w opozycji do tych władz – zawsze najważniejszy dla nas będzie rozwój powiatu oraz dobro jego mieszkańców.

Jako kandydaci na radnych uważamy, że drogą do osiągnięcia tak sformułowanych celów może być:

 1. Uspołecznienie sposobu sprawowania władzy samorządowej w powiecie poprzez szersze m.in. włączenie do tego procesu organizacji pozarządowych i społecznych, organizacji reprezentujących rolników i przedsiębiorców oraz organizacji reprezentujących ludzi młodych i seniorów.
 2. Zdecydowana zmiana polityki kadrowej w samorządzie powiatowym. Otworzyć się trzeba na ludzi kreatywnych, potrafiących organizować życie powiatu wg standardów dających szansę rozwoju i samorealizacji mieszkańcom i instytucjom świadczącym usługi publiczne z zakresu oświaty i wychowania, ochrony zdrowia, opieki nad ludźmi starszymi, niepełnosprawnymi i samotnymi. W realizacji polityki kadrowej kolor noszonej legitymacji partyjnej nie powinien mieć żadnego znaczenia.
 3. Stworzenie warunków do utworzenia Hrubieszowskiej Agencji Rozwoju Lokalnego, będącej wsparciem dla przedsiębiorców oraz ośrodkiem kreującym kierunki rozwoju w oparciu wykorzystanie możliwości wynikających z przygranicznego położenia i infrastruktury przygranicznej (m.in. przejścia graniczne).
 4. Uporządkowanie procesów inwestycyjnych podejmowanych przez powiat celem uniknięcia przedsięwzięć kończących się fiaskiem lub przechowywanych w tzw. „zamrażarkach” jak np. planowana budowa dróg Putnowice – Raciborowice oraz Werbkowice – Bormańce, budowa drogi Hostynne – Peresołowice – Zaborce, czy budowa ul. Jagiełły w Hrubieszowie.
 5. Słuchanie i realizowanie postulatów mieszkańców i unikanie takich sytuacji jak sprawa chodnika przy ul. Polnej w Hrubieszowie o remont, którego mieszkańcy upominają się bezskutecznie przez dwie kadencje władz powiatu.
 6. Większa troska o mienie powiatu – czyli mienie, które stanowi własność nas wszystkich, jako członków powiatowej wspólnoty samorządowej – aby nie dopuszczać do takiej jego dewastacji jak np. obiektów po byłej szkole rolniczej w Turkowicach.
 7. Promocja powiatu poprzez wykorzystanie jego wyjątkowej historii, zapisanej wydarzeniami z dziejów Polski i Europy, przygranicznego położenia oraz bliskości Kresów Wschodnich, których historia tak tragicznie doświadczyła Polaków i Ukraińców.
 8. Wsparcie samorządu miasta Hrubieszowa w zakresie budowy, rozbudowy i utrzymania bazy sportowej służącej mieszkańcom całego powiatu, a m.in. „słynnej” już budowy basenu krytego, który może przecież służyć nie tylko miastu ale także młodzieży szkół ponadpodstawowych, osobom niepełnosprawnym i poddawanym rehabilitacji ruchowej np. w hrubieszowskim szpitalu, żołnierzom szkolonym w 2. Hrubieszowskim Pułku Rozpoznawczym im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.
 9. Przebudowa programu stypendialnego dla sportowców w taki sposób aby mogli z niego korzystać sportowcy ze wszystkich dyscyplin olimpijskich uprawianych w powiecie w sposób zorganizowany oraz wsparcie Uczniowskich Klubów Sportowych, zajmujących się sportowym szkoleniem uczniów.
 10. Oferta szerszej współpracy samorządu powiatowego z samorządem Hrubieszowa, z samorządami gminnymi i innymi podmiotami sfery publicznej w zakresie upowszechniania kultury oraz inicjowania imprez o randze ponad gminnej. Przemierzmy tą drogę razem, bo przecież

                                                                                                       Nam ta Ziemia od innych droższa

O kandydatach KWW – Hrubieszowskie Porozumienie Lewicy na Burmistrza Hrubieszowa oraz na radnych do Rady Miejskiej w Hrubieszowie czytaj także TUTAJ (na stronie Komitetu Wyborczego) oraz TUTAJ (wpis na suflerobywatelski.pl)

Szanowni Państwo!

O przyszłości Hrubieszowa i powiatu hrubieszowskiego chętnie porozmawiamy z każdym zainteresowanym losem naszego miasta i powiatu . Okazją ku temu będą  kolejne spotkania z kandydatami do Rady Miasta, Rady Powiatu i kandydatem na Burmistrza Hrubieszowa, które organizuje Komitet Wyborczy Wyborców – Hrubieszowskie Porozumienie Lewicy.  Spotkania odbywać się będą:

 • 15.10.2018 r. o godz. 17.00 w sali Domu Nauczyciela przy ul. 3-go Maja 37
 • 18.10.2018 r. o godz. 17.00 w sali Hrubieszowskiego Domu Kultury (na piętrze) ul. 3-go Maja 7

                                                                                              Serdecznie zapraszamy

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=5752

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.