Jak odróżnić uchodźcę od imigranta ?

Problem uchodźców i emigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki do krajów Unii Europejskiej pewnie jeszcze przez długi czas będzie rozpalał dyskusje i namiętności polityków oraz powodował duże podziały w społeczeństwach państw Europy.

 

Exodus Syryjczyków, Afgańczyków, Eretrejczyków, Nigerejczyków i Somalijczyków w pojęciu wielu Europejczyków, w tym także Polaków jest zjawiskiem nie do końca rozpoznawalnym tym bardziej, że zarówno w dyskusjach polityków jak i w mediach próby zdefiniowania przemieszczających się przez Europę „uciekinierów” są często mało konkretne, a powodem tego stanu rzeczy jest po prostu złożoność problemu.

Warto może w tej sytuacji wiedzieć przynajmniej kto to jest uchodźca, a kto imigrant? Tym bardziej, że ostatnio mówi się o możliwym, nowym szlaku uchodźców-imigrantów, który z greckiej wyspy Kos ma prowadzić przez Bułgarię, Rumunię, Ukrainę i Polskę do Niemiec.

Otóż za uchodźcę uważamy osobę, która obawia się prześladowania w swoim kraju z powodu np. swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub poglądów politycznych. Osoba ta przebywa na terytorium innego kraju, i z powodów w/w obaw nie chce lub nie może powrócić do kraju, którego jest obywatelem. Status uchodźcy definiuje Konwencja Genewska podpisana w 1951 r. w Genewie oraz Protokół Nowojorski z 1967 r. Dokumenty te stanowią fundament międzynarodowej ochrony uchodźców.

Całkowicie inny jest status imigranta lub jak kto woli migranta. W świetle obowiązującego prawa imigrantem jest osoba, która opuszcza swój kraj po to by poprawić jakość swojego życia, np. w celu znalezienia lepszej pracy, lepszej szkoły bądź to w celu dołączenia do rodziny, która już wcześniej imigrowała. Imigranci, często zwani „ekonomicznymi” są to osoby, które nie opuszczają swojego kraju z powodu wojny i związanych z nią prześladowań. Mogą oni w każdej chwili do swojego kraju bezpiecznie wrócić i być objęci przez swój kraj ochroną prawną.

Warto też abyśmy nie mylili uchodźcy i imigranta z emigrantem, którym jest osoba opuszczająca swój ojczysty kraj w celu osiedlenia się (na stałe lub okresowo) w innym państwie.

Znajomość powyższych definicji i formułek zapewne nie rozwiąże naszych ewentualnych problemów z uchodźcami- imigrantami, ale zawsze lepiej wiedzieć o kim mowa w toczących się wokół nas dyskusjach.

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=582

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.