Kto przewodniczącym, starostą, marszałkiem?

Z końcem ubiegłego tygodnia, a dokładniej 23 listopada 2018 r. minął czas na organizację pierwszych sesji sejmików i rad, złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych, wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz na  ukonstytuowanie się organów uchwałodawczych.

W powiecie hrubieszowskim zgodnie z postanowieniem komisarza wyborczego wszystkie pierwsze sesje nowej kadencji – rady powiatu i rad gminnych, w tym gminy miejskiej Hrubieszów -, której nowością jest m.in. to, że będzie trwała 5 lat, a nie jak dotychczas 4 lata, odbyły się 21 listopada br.

21 listopada br. odbyła się też pierwsza sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego w kadencji 2018 – 2023.

We wpisie z 8 listopada zatytułowanym „Czas układania koalicji”, czytaj TUTAJ, odnosząc się do sytuacji powyborczej w samorządzie powiatu hrubieszowskiego napisałem m.in. „Z mojego doświadczenia wynika, że każda z opcji jest możliwa, także taka, której najmniej można się spodziewać. Czasami nie da się przewidzieć co w głowach radnych się urodzi i jak ostatecznie zdecydują”.

Okazało się, że miałem rację, a najbardziej to moje przypuszczenie znalazło swoje urzeczywistnienie w decyzjach radnych hrubieszowskiej rady miejskiej oraz radnych rady powiatu

Cóż z tego, że na sesję rady miejskiej radni – stronnicy pani burmistrz szli przekonani, że mają większość i kierownictwo rady przypadnie im w udziale, kiedy w głosowaniu okazało się, że ich większość „gdzieś” się podziała.

Gdyby stało się tak tylko za sprawą radnego Artura Danilczuka, którego powszechnie się uważa, że to jego głos zdecydował o zwycięstwie kandydatki PiS na przewodniczącą rady, to „jeszcze pół biedy” jak to się mówi.

W głosowaniu okazało się jednak, że z bloku tworzonego przez KWW Porozumienie i Rozwój 2018 wyłamał się „ktoś” jeszcze i ostatecznie kandydatka PiS na przewodniczącą rady Anna Naja otrzymało w głosowaniu tajnym 9 głosów, a jej konkurentka Barbara Wierzchowska z Hrubieszowskiego Porozumienia Lewicy tylko 6 głosów, zamiast tzw. pewnych co najmniej 7.

Leszek Kryszczuk z PiS okazał się kandydatem na jednego z zastępców przewodniczącego rady do zaakceptowania przez radnych z różnych opcji w radzie i otrzymał komplet 15-stu głosów.

Inaczej było z Arturem Danilczukiem, zgłoszonym na drugiego  zastępcę przewodniczącego rady. W pierwszym głosowaniu został zapewne ukarany za przejście na stronę PiS i otrzymał w tajnym głosowaniu zaledwie 7 głosów, co oznaczało przegraną.

Głosowanie to oznaczało ponadto, że nie tylko niedawni koalicjanci nie poparli go, ale także ktoś z większości zbudowanej dla wybory przewodniczącego rady.

Niektórzy twierdzą, że on sam na siebie nie zagłosował. Jeżeli tak rzeczywiście było, to może on po prostu tym wice nie chciał być ?

W głosowaniu powtórnym żadnych niespodzianek już nie było. Pan Danilczuk przy braku kontrkandydatów, ostatecznie to minimalne poparcie ośmiu głosów otrzymał i wice został.

Ciekawie też było podczas pierwszej sesji rady powiatu

Przeciąganie liny oraz walka o pozyskanie koalicjanta pomiędzy PiS i PSL trwało niemal do samej sesji.

Na sesji okazało się, że pojedynek ten wygrało PiS, które pozyskało do współpracy troje radnych Porozumienia i Rozwoju 2018 oraz radną Hrubieszowskiego Porozumienia Lewicy.

Dało to koalicji budowanej przez PiS 11 głosów w radzie powiatu liczącej 19 radnych i spokój podczas przeprowadzania procedur wyborczych na pierwszej sesji.

Podczas głosowań, ku zaskoczeniu wielu okazało się, że koalicyjni kandydaci na funkcje w radzie i zarządzie powiatu otrzymywali poparcie jeszcze wyższe.

Tak było przy wyborze przewodniczącej rady Anety Karpiuk z PiS, której kandydaturę poparło 12 radnych, a jej kontrkandydata Michała Miściora z PSL tylko 7 radnych.

Na zastępców przewodniczącej rady, Danuta Muzyczka z PiR 2018 otrzymała głosy tylko koalicjantów, czyli 11, ale Małgorzata Wojturska z PiS otrzymała 12 głosów. Ich konkurent Patryk Czerwonka z PSL otrzymał tylko 7 głosów.

Symczuk Maryla, kandydatka PiS na starostę hrubieszowskiego otrzymała poparcie 12 radnych, a jej konkurent Paweł Augustynek z PSL zaledwie 6 głosów.

Jeszcze wyraźniejsze poparcie otrzymali kandydaci koalicji na wicestarostę i członków zarządu powiatu.

Sołtysiak Wojciech z PiR 2018, kandydat na wicestarostę hrubieszowskiego  otrzymał w głosowaniu 14 głosów. Tyle samo głosów  na członka zarządu otrzymała Pogódź-Kukiełka Marcelina z PiS, a pozostali członkowie zarządu, Mołodecki Jan z PiR 2018 i Kata Marek z PiS otrzymali po 15 głosów.

Podczas obrad pozostałych rad w powiecie do takich emocji nie dochodziło, chociaż odnotować warto przegraną walkę kandydatki PiS o fotel przewodniczącej rady w gminie Hrubieszów oraz przegraną o fotel zastępcy przewodniczącego rady w tej gminie, kandydata PSL.

Chociaż media informacyjne już dawno poinformowały o wynikach obrad pierwszych sesji rad w powiecie hrubieszowskim, dla porządku oraz potrzeby przeprowadzenia pewnej analizy, podaję składy kierownictw rady powiatu, rad gminnych oraz skład zarządu powiatu.

A oto i one.

Powiat

Kierownictwo Rady Powiatu:

Przewodnicząca Rady – Karpiuk Aneta zam. Drogojówka (PiS)

Z-ca Przewodniczącej Rady – Muzyczka Danuta zam. Werbkowice (PiR)

Z-ca Przewodniczćej Rady – Wojturska Małgorzata zam. Gozdów (PiS)

Zarząd Powiatu:

Starosta Hrubieszowski – Symczuk Maryla zam. Hrubieszów (PiS)

Wicestarosta Hrubieszowski – Sołtysiak Wojciech zam. Hrubieszów (PiR)

Członek Zarządu Powiatu – Pogódź-Kukiełka Marcelina zam. Masłomęcz (PiS)

Członek Zarządu Powiatu – Mołodecki Jan zam. Stefankowice (PiR)

Członek Zarządu Powiatu – Kata Marek zam. Hrubieszów (PiS)

Hrubieszów Miasto

Kierownictwo Rady Miasta:

Przewodnicząca Rady – Naja Anna (PiS)

Zastępca Przewodniczącej Rady – Kryszczuk Leszek (PiS)

Zastępca Przewodniczącej Rady – Danilczuk Artur (Kukiz`15)

Gmina Dołhobyczów

Kierownictwo Rady Gminy:

Przewodniczący Rady – Kulikowski Alfred zam. Dołhobyczów (PSL)

Zastępca Przewodniczącego Rady – Ożga Monika zam. Majdan (PSL)

Gmina Horodło

Kierownictwo Rady Gminy:

Przewodniczący Rady – Kłosiński Paweł zam. Janki (PSL)

Zastępca Przewodniczącego Rady – Stadnicka Barbara zam. Strzyżów (KWW Nasza Gmina Horodło)

Zastępca Przewodniczącego Rady – Bogowski Arnold zam. Horodło (KWW Gmina Horodło – Lepsze Jutro)

Gmina Hrubieszów

Kierownictwo Rady Gminy:

Przewodnicząca Rady – Dąbrowska Aneta zam. Dąbrowa (PiR)

Zastępca Przewodniczącej Rady – Niemiec Sławomir zam. Annopol (PiR)

Zastępca Przewodniczącej Rady – Tarnowski Bartłomiej zam. Moniatycze (Kukiz`15)

Gmina Mircze

Kierownictwo Rady Gminy:

Przewodniczący Rady – Kostrubiec Adam zam. Modryniec (PSL)

Zastępca Przewodniczącego Rady – Pisiewicz Gerard zam. Mircze (PSL)

Gmina Trzeszczany

Kierownictwo Rady Gminy:

Przewodniczący – Pietnowski Mariusz zam. Trzeszczany II (KWW Sprawiedliwe i Lepsze Jutro)

Zastępca Przewodniczącego Rady – Serafin Barbara zam. Nieledew (KWW Sprawiedliwe i Lepsze Jutro)

Gmina Uchanie

Kierownictwo Rady Gminy:

Przewodniczący Rady – Bodziacki Robert zam. Rozkoszówka (PSL)

Zastępca Przewodniczącego Rady – Czapski Piotr zam. Jarosławiec (KWW Mariana Lackowskiego)

Gmina Werbkowice

Kierownictwo Rady Gminy:

Przewodniczący Rady – Kidyba Mariusz zam. Malice (PiS)

Zastępca Przewodniczącego Rady – Buczyński Maciej zam. Werbkowice (KWW Tomasza Bąka)

Zastępca Przewodniczącego Rady – Maliszewski Grzegorz zam. Werbkowice (PiS)

Z analizy wyników powyższych wyborów niektóre wnioski nasuwają się same, a mianowicie:

– przybyło pań na kierowniczych stanowiskach w samorządach powiatu hrubieszowskiego. Do pani burmistrz Hrubieszowa oraz pań wójtów gmin Mircze i Werbkowice dołączyły; pani starosta hrubieszowski, przewodnicząca i dwie wiceprzewodniczące rady powiatu, członkini zarządu powiatu, przewodnicząca rady miejskiej w Hrubieszowie, przewodnicząca rady gminy Hrubieszów oraz zastępczynie przewodniczących rad gmin w Trzeszczanach, Dołhobyczowie i Horodle,

– drugą kadencję funkcje przewodniczących rad będą pełnić przewodniczący rad gmin w Trzeszczanach, Dołhobyczowie i Horodle,

– przewodniczące rady powiatu i rady miejskiej oraz przewodniczący rady gminy Werbkowice są radnymi PiS, przewodniczący rad gmin Dołhobyczów, Horodło, Mircze i Uchanie to radni PSL, a przewodniczący rad gmin Trzeszczany i Hrubieszów to radni z ramienia komitetów wyborców – Trzeszczany (KWW Sprawiedliwe i Lepsze Jutro), Hrubieszów (PiR 2018),

– w zarządzie powiatu 3 osoby (Symczuk, Sołtysiak, Kata) są mieszkańcami Hrubieszowa, a 2 osoby (Pogódź-Kukiełka, Mołodecki) mieszkańcami gminy Hrubieszów,

– dzięki transmisji internetowej obrad rady powiatu mogliśmy być świadkami jak w spektakularny wręcz sposób następuje rozpad dotychczasowej władzy powiatowej oraz podział w grupie radnych PSL co pokazały głosowania,

– ciekawym były także momenty jak jeszcze niedawni partnerzy, koalicjanci i współpracownicy, występowali przeciwko sobie.

I w nawiązaniu do powyższego konstatacja, a właściwie przestroga dla władzy nowej.

Nic na zawsze nie jest nam dane i kiedyś też trzeba będzie odejść. O tym warto i trzeba pamiętać !

Na zakończenie niniejszego wpisu jeszcze kilka informacji o samorządzie województwa.

Tam nie było żadnych problemów z wyborami bo PiS ma większość, 18 na 33 miejsca w Sejmiku Województwa Lubelskiego.

Prezydium Sejmiku tworzą:

Przewodniczący Sejmiku – Michał Mulawa zam. Natalin

Wiceprzewodniczący Sejmiku – Zdzisław Podkański zam. Mętów

Wiceprzewodniczący Sejmiku – Mieczysław Ryba zam. Lublin

Do Zarządu Województwa wchodzą:

Marszałek Województwa Lubelskiego – Jarosław Stawiarski (na zdjęciu obok)

Wicemarszałek Województwa Lubelskiego – Zbigniew Wojciechowski

Wicemarszałek Województwa Lubelskiego – Dariusz Stefaniuk

Członek Zarządu Województwa Lubelskiego – Zdzisław Szwed

Członek Zarządu Województwa Lubelskiego – Sebastian Trojan

Wszyscy członkowie kierownictwa sejmiku i zarządu województwa to osoby rekomendowane przez PiS.

 

 

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=6204

1 komentarz

    • Angelika on 27 listopada, 2018 at 11:10 pm
    • Odpowiedz

    Panie Zdzisławie. Drobna pomyłka. Zastępca Przewodniczącego Rady – Stadnicka Barbara zam. Strzyżów (PiS) Pani Stadnicka to KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA HORODŁO. Pozdrawiam serdecznie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.