Pytania o mandat radnej Maryli Symczuk

Przede wszystkim pytania i wszelkie dyskusje na ten temat są już nieaktualne, ponieważ 22 listopada br., a więc następnego dnia po wyborze na funkcję Starosty Hrubieszowskiego, pani Maryla Symczuk złożyła u Komisarza Wyborczego w Zamościu I pisemne zrzeczenie się z mandatu radnej Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

W dniu otrzymania zrzeczenia Komisarz Wyborczy, kierując się przepisami art. 383 § 1 pkt. 4 i art. 383 § 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, wydał postanowienie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Symczuk, a Wojewoda Lubelski 26 listopada ogłosił je w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego (poz. 5410).

Czy było to konieczne ?

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym członkostwa w zarządzie powiatu nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z mandatem posła i senatora.

Zrzeczenie się więc mandatu radnej było warunkiem objęcia funkcji starosty hrubieszowskiego.

Zastosowanie mógł w tej sytuacji mieć także przepis art. 383 § 1pkt. 5 ustawy z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, który stanowi m.in., że naruszenie ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności, powoduje wygaśnięcie mandatu radnego.

Co dalej ?

Przepis art. 385 § 1i 2 kodeksu wyborczego stanowi, że w przypadku wygaśnięcia mandatu radnego rady gminy w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców, wojewoda zarządza wybory uzupełniające, które, przeprowadza się w ciągu 3 miesięcy od daty stwierdzenia wygaśnięcia mandatu. Oczywiście tylko w okręgu wyborczym w którym mandat radnej został wygaszony, tj. w okręgu Nr 14 w Hrubieszowie.

Tak więc w najbliższym czasie należy się spodziewać decyzji wojewody w tej sprawie oraz aktywności administracji wyborczej i komitetów wyborczych, które zechcą wystawić w tych wyborach swoich kandydatów.

A tymczasem

W Radzie Miejskiej Hrubieszowa mamy 14 radnych. Podzielonej póki co na dwie równe części (jedną tworzą radni PIS i Kukiz`15, drugą radni PiR, HPL i PSL).

Czy musi to oznaczać klincz ?

Niekoniecznie, jeżeli radnym zależy na rozwiązywaniu problemów miasta, a nie koncentrowaniu się na sporach i podziałach.

 

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=6220

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.