Organizacje pozarządowe w gminie – ważny element życia publicznego na przykładzie Stowarzyszenia” Aktywni” w Przewodowie

W ubiegłą niedzielę (25.11.2018 r.) w Domu Kultury w Przewodowie odbyło się spotkanie partnerskie pn. „Wszyscy Tworzymy Kulturę”, którego głównym organizatorem było miejscowe Stowarzyszenie „Aktywni”, które jest kontynuatorem założonego w 2001 r. Stowarzyszenia Byłych Pracowników PG „Pomóż Dzieciom” w Przewodowie.

W programie spotkania przewidziano m.in.:

  • podsumowanie działalności stowarzyszenia w latach 2001 – 2018,
  • wręczenie podziękowań dla instytucji partnerskich,
  • prezentację wystawy „Ludzie z pasją z terenu Gminy Dołhobyczów”,
  • wręczenie podziękowań dla twórców rękodzieła oraz na zakończenie spotkania
  • Koncert Teatru Piosenki Młyn z Hrubieszowa.

Przyznam się, że zaproszenie na to spotkanie było dla mnie dużym zaskoczeniem gdyż w tamtych stronach już dawno nie byłem, ale przyjąłem je z przyjemnością i zadowoleniem ponieważ wiedziałem, że organizatorów tego wydarzenia stać na coś wyjątkowego, wartego obejrzenia.

Nie zawiodłem się. Tak właśnie było.

Organizatorzy spotkania zadbali o to aby sala widowiskowa Domu Kultury w Przewodowie wypełniona była niemal do ostatniego miejsca nie tylko mieszkańcami Przewodowa, ale także gośćmi z zewnątrz.

Swoją obecnością spotkanie zaszczycili przedstawiciele władz samorządowych gminy na czele z wójtem gminy, sekretarzem gminy, wiceprzewodniczącą rady gminy, która zresztą co warto podkreślić aktywnie działa w stowarzyszeniu, wieloma radnymi i kierownikami jednostek organizacyjnych gminy.

Z zainteresowaniem słuchałem o działalności stowarzyszenia i jego członków, które przecież od lat było mi przynajmniej w jakiejś części znane, a z zazdrością informacji o wszystkich sponsorach i osobach wspierających działalność stowarzyszenia, w tym przede wszystkim samorządu gminnego.

W swoim wystąpieniu nie omieszkałem o tym oczywiście powiedzieć, nie sposób bowiem o takich rzeczach nie mówić i nie podkreślać ich znaczenia.

Docenili to zapewne także mieszkańcy gminy Dołhobyczów, którzy w niedawnych wyborach samorządowych swojego wójta wybrali już w pierwszej turze, i to wynikiem (77,11 %) o jakim samorządowcy naszego powiatu mogą tylko poważyć, a pewnie nieliczni w województwie doświadczyć.

Zarząd stowarzyszenia w imieniu własnym i społeczności lokalnej wszystkim sponsorom oraz instytucjom i osobom wspierającym zrewanżował się dobrym słowem oraz podziękowaniem wyrażonym w formie stosownych dokumentów i statuetek.

Ku mojemu totalnemu zaskoczeniu takowe  trafiły także do moich rąk. Na szczęście byłem jakoś na to troszkę przygotowany i mam nadzieję, że potrafiłem się w imieniu własnym oraz Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” zrewanżować.

Podziękowania oraz drobne upominki trafiły także do twórców rękodzieła, których wystawę można było oglądać podczas spotkania.

Na zakończenie spotkania odbył się bardzo dobrze przyjęty Koncert  Teatru Piosenki Młyn z Hrubieszowa, który zaprezentował program nawiązujący do Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości po 123 latach niewoli, zbudowany na podstawie starych fotografii o Hrubieszowie.

O działalności Stowarzyszenia „Aktywni” można się dowiedzieć więcej pod adresem, patrz TUTAJ

A tak całkiem tylko dla porządku przypomnę, że zgodnie z art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organy administracji publicznej (rządowej i samorządowej) prowadzą działalność w sferze zadań publicznych m.in. we współpracy z organizacjami pozarządowymi, a współpraca ta winna odbywać się na zasadzie pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Nic dodać, nic ująć.

Na ten temat pisałem także w poście „O relacjach organizacje pozarządowe – samorząd lokalny” z 9 lutego 2015 r. TUTAJ

 

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=6237

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.