10 lutego 2019 r. wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Hrubieszowie

O rezygnacji Maryli Symczuk (PiS) z mandatu radnej Rady Miejskiej w Hrubieszowie w związku z objęciem funkcji Starosty Hrubieszowskiego oraz skutkach tej decyzji  pisałem we wpisie „Pytania o mandat radnej Maryli Symczuk” z 28 listopada br. Czytaj TUTAJ

 Wybory uzupełniające w Hrubieszowie 10 lutego 2019 r.

Wykonując swój ustawowy obowiązek wynikający z przepisów kodeksu wyborczego, 27 listopada Wojewoda Lubelski podpisał zarządzenie Nr 280 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Hrubieszowie w okręgu Nr 14, zarządzając je na 10 lutego 2019 roku.

Zarządzając na 10 lutego 2019 r. wybory uzupełniające wojewoda jednocześnie ustalił kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia, w którym ustalił terminy czynności wyborczych.

Kalendarz wyborczy

Pełny tekst zarządzenia wraz z kalendarzem wyborczym w dniu 28 listopada br. pod poz. 5494 opublikowany został w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, czytaj TUTAJ

 Zasady powoływania KWW

 Przepisy Kodeksu wyborczego stanowią, że czynności wyborcze w przypadku wyborów uzupełniających, podobnie jak w wyborach powszechnych, związane ze zgłaszaniem list kandydatów na radnych, a także z prowadzeniem kampanii wyborczej na ich rzecz wykonują, w imieniu partii politycznych i koalicji partii politycznych, stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz wyborców, komitety wyborcze utworzone przez te podmioty.

Warto przy tym zwrócić uwagę, że komitety wyborcze wyborców zamierzający zgłosić kandydatów na radnych tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców, jaką jest gmina miejska Hrubieszów, o swoim utworzeniu zawiadamiają komisarza wyborczego, właściwego ze względu na siedzibę komitetów. W naszym przypadku Komisarza Wyborczego w Zamościu I.

Obywatele, w liczbie co najmniej 5, mający prawo wybierania, mogą utworzyć komitet wyborczy wyborców, składając pisemne oświadczenie o utworzeniu komitetu z podaniem swoich imion i nazwisk, adresów zamieszkania oraz numerów ewidencyjnych PESEL (w przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi — numeru paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość).

Ze względu na to, że w wyborach październikowych obywatele mieli problemy z tworzeniem Komitetów Wyborczych Wyborców informuję, że osoby tworzący komitet wyborczy wyborców nie muszą stale zamieszkiwać w gminie, w której komitet zamierza zgłaszać kandydatów, a komitet wyborczy wyborców zamierzający zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie, liczącej do 20 000 mieszkańców nie musi zbierać podpisów obywateli popierających utworzenie takiego komitetu.

Komitet wyborczy w takiej gminie powołuje ze swego grona pełnomocnika wyborczego, który jest jednocześnie pełnomocnikiem finansowym.

Te wszystkie regulacje mają zastosowanie do wyborów uzupełniających zarządzonych na 10 lutego 2019 r. w Hrubieszowie.

Wyniki wyborów w okręgu Nr 14 w dniu 21 października 2018 r.

Symczuk Maryla (PiS) – 149 głosów

Tarnawski Leszek (KWW PiR) – 102 głosy

Podgórski Czesław (KWW HPL) – 80 głosów

Plechawski Marek (PSL) – 62 głosy

Grycaj Teresa (KWW Kukiz`15) – 31 głosów

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=6277

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.